Zasady rekrutacji cudzoziemców Strona główna / Zasady rekrutacji cudzoziemców
Informacje zamieszczone w zakładce „Zasady rekrutacji cudzoziemców” skierowane są do wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia oferowane przez Uniwersytet w Białymstoku. Informacje dotyczą kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego. Oferta Uniwersytetu w Białymstoku dotyczy studiów prowadzonych w języku polskim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych – studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie oraz studiów prowadzonych w języku obcym, stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.
 
______________________
 
Kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Studia na zasadach obywateli polskich umożliwiają odbywanie bezpłatnych studiów stacjonarnych, odpłatnych studiów niestacjonarnych oraz uprawniają studenta do ubiegania się o stypendia z funduszu pomocy materialnej.
Z tej formy rekrutacji mogą skorzystać kandydaci:
– obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,
– posiadacze ważnej Karty Polaka,
– osoby posiadające zezwolenie na osiedlenie się,
– osoby, które są rezydentami długoterminowymi Wspólnot Europejskich.
______________________
Kandydaci podejmujący studia na zasadach odpłatności
Kandydaci pochodzący z państw nienależących do Unii Europejskiej, na przykład z: Białorusi, Rosji lub Ukrainy, którzy nie spełniają warunków do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obywateli polskich. Kandydaci przyjmowani na studia na zasadach odpłatności, wnoszą czesne za studia stacjonarne lub niestacjonarne w równowartości 2.000 euro za rok studiów. Kandydaci posiadający udokumentowanie polskie pochodzenie wnoszą obniżoną odpłatność w wysokości 1.400 euro za rok studiów. Podjęcie studiów na zasadach odpłatności nie uprawnia i nie daje możliwości ubiegania się o stypendia przewidziane przez fundusz pomocy materialnej.
______________________
 
Studia w języku obcym
Informacje dotyczące zasad i warunków rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim.
______________________
 
Szkoła Języka i Kultury Polskiej POLLANDO
 
______________________

 Białostockie Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu  

Już od marca w Białymstoku funkcjonuje jedyne w swoim rodzaju BIAŁOSTOCKIE CENTRUM WSPARCIA STUDENTÓW ZE WSCHODU. Jest to punkt informacyjny, w którym kandydaci na studia z państw byłego ZSRR mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat nauki w Polsce, rekrutacji na białostockie uczelnie, legalizacji pobytu czy życia w Białymstoku. Konsultanci Centrum pomogą zainteresowanym w załatwieniu niezbędnych formalności, przejściu wymaganych procedur i aklimatyzacji w nowym mieście.
 
Dodatkowo, BCWSW zorganizuje spotkania z ekspertami z różnych instytucji, podczas których studenci będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania natury prawnej, czy kwestie dotyczące życia studenta w Białymstoku. Centrum zaprasza także do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego na różnych poziomach zaawansowania. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji już wkrótce na naszej stronie internetowej.
 
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową Centrum: www.studyinbialystok.pl . Znajdują się tam wszystkie, niezbędne dla kandydatów na studia i studentów, informacje, jak również szczegółowe informacje o podejmowanych przez BCWSW inicjatywach.
 
Z porady konsultantów można skorzystać dzwoniąc pod numer telefonu: +48 85 688 31 07, pisząc e-mail na adres info@studyinbialystok.pl , oraz w siedzibie przy ul. Zwycięstwa 8, lok. 101, w Białymstoku.
 

Więcej informacji … 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku