Aktualności Konferencje
Dr Agnieszka Z. Wilczewska stażystką programu SIMS NCBR

W lutym 2014 roku dr Agnieszka Z. Wilczewska z Instytutu Chemii UwB weźmie udział w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów Działań 2.1 oraz 2.2 POIG”.


W ramach projektu o akronimie SIMS (Science Infrastructure Management Support), 120 naukowców, kierowników laboratoriów oraz osób odpowiedzialnych za budowanie strategii rozwoju naukowego wyjedzie na szkolenia, które dobędą się w Instytucie Fraunhofera w Lipsku, Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie oraz w IBM Thomas J. Watson Research Center w Yorktown Heights. Stażyści wezmą udział w szkoleniach, podczas których zapoznają się z nowoczesnymi sposobami zarządzania infrastrukturą badawczą oraz utrzymania trwałości projektów badawczych.

 

Stażystką programu SIMS NCBR jest też dr hab. Izabela Święcicka z Instytutu Biologii UwB.


Więcej informacji na temat programu na stronie NCBR: www.ncbr.gov.pl


27 listopada 2013
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku