Aktualności Konferencje
Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej
pobierz plik   (Program.pdf, 93.8 kB)

W dniach 30 września - 2 października Instytut Historii i Nauk Politycznych wraz z Instytutem Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy zorganizują największy w Polsce kongres poświęcony dziedzictwu kulturowemu znajdującemu się poza granicami Kraju.

III Międzynarodowy Kongres Naukowy Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej 

 
Wydarzenie objeli patronatem: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obrady rozpoczną się 30 września o godz. 9.00 w Auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB.

21 września 2015
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku