Aktualności Konferencje
Pracownicy Instytutu Biologii UwB wybrani do władz Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin

Dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB, dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego, została wybrana Prezydentem Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin.

 
We władzach Towarzystwa znalazło się jeszcze dwoje innych naukowców z Instytutu Biologii białostockiego uniwersytetu: dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB objął funkcję sekretarza, natomiast dr Alicja Piotrowska- Niczyporuk została skarbnikiem.  
 
Wybory do władz odbyły się w trakcie 7 konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin w Gdańsku. Dokonało ich walne zgromadzenie członków PTBER.
 
Następstwem było podjęcie decyzji o wyborze Białegostoku jako miejsca kolejnej konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin. Konferencja odbędzie się we wrześniu 2017 r. i jak wcześniejsze, będzie miała rangę międzynarodową, z językiem angielskim jako wykładowym.

21 września 2015
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku