Aktualności Konferencje RSS
  Uroczysty Senat i przekazanie insygniów władzy rektorskiej

12 września 2012 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UwB, podczas którego miało miejsce przekazanie insygniów władzy rektorskiej.

więcej
Skomplikowane i proste – młodzi uczeni o swoich badaniach

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza po raz ósmy konkurs na artykuł popularnonaukowy. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

więcej
  Konferencja prasowa nowych władz UwB

12 września odbyła się konferencja prasowa z udziałem nowych władz Uniwersytetu w Białymstoku. Rektor UwB, prof. Leonard Etel, opowiedział dziennikarzom o swoich planach na najbliższe lata. Przedstawił też urzędujących prorektorów i zakres ich działania.

więcej
Nagrody za najlepsze projekty studentów i doktorantów – StRuNa 2012

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego Konkursu StRuNa (nazwa od St-udencki Ru-ch Na-ukowy), którego celem jest wybranie najlepszych projektów naukowych oraz nagrodzenie osób i instytucji, które przyczyniły się do ich realizacji. Patronat nad konkursem objęła profesor Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

więcej
Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 informuje, że w dniu 6 sierpnia 2012 r. zostały ogłoszone konkursy zamknięte.

więcej
  Białostocki Salon Maturzystów

11 września Uniwersytet w Białymstoku prezentował swoją ofertę edukacyjną podczas Białostockiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2012. Salon Maturzystów to największa ogólnopolska kampania informacyjna skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

więcej
„Marie Curie” w 7. Programie Ramowym UE

Do 22 listopada trwa ostatni konkurs w czteroletnim projekcie „Marie Curie Initial Training Networks” Zapewnia on środki finansowe na mobilność, szkolenie i wynagrodzenie młodych naukowców na świecie. Budżet konkursu to ponad 470 mln euro. 

więcej
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy w Białymstoku zaprasza na studia!

5 września o godz. 15.00 ruszają zapisy na kolejny, już siódmy, semestr zajęć Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Białymstoku. Jednocześnie rozpoczyna się nabór na zajęcia EUD w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie. Inicjatywie patronuje Narodowy Bank Polski, a Minister Edukacji Narodowej pełni nad przedsięwzięciem patronat honorowy.

więcej
Gimnazjaliści na studia!

Akademia Młodego Ekonomisty działająca przy Uniwersytecie w Białymstoku rozpoczyna nabór na kolejny semestr zajęć. Program jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej, a uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. Nabór na zajęcia rozpocznie się 5 września 2012 roku, punkt 15.00.

więcej
130 milionów na HARMONIĘ i MAESTRO!

Do 15 września trwa nabór wniosków w konkursach MAESTRO 3 oraz HARMONIA 3. Naukowcy mogą w nich zdobyć 130 mln zł.

więcej
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku