Aktualności Konferencje RSS
Równość szans kobiet i mężczyzn w nauce

Dr Małgorzata Bieńkowska z Instytutu Socjologii Wydziału Historyczno-Socjologicznego wystąpi z referatem "Równość szans kobiet i mężczyzn w nauce" na seminarium "Transfer wiedzy pomiędzy nauką a biznesem szansą na rozwój regionu", które odbędzie się 25 listopada br. na Politechnice Białostockiej w ramach projektu "Internetowa Promocja Nauki" współfinansowanego ze środków EFS.

więcej
Cześć Polsko

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Cześć Polsko”, którego celem jest pozyskanie zbioru fotografii do planowanej wystawy.

więcej
Czwartki białoruskie

Katedra Kultury Białoruskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na konwersatoria interdyscyplinarne - ,,Czwartki białoruskie".

więcej
Międzynarodowy Dzień Studenta

17 listopada to Międzynarodowy Dzień Studenta.  Z tej okazaji na Wydziale Prawa odbędzie się debata z udziałem zagranicznych studentów.

więcej
Kurs prawniczego języka angielskiego

Kurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie programu nauczania prawniczego języka angielskiego z zastosowaniem nowatorskich materiałów dydaktycznych” POKL.04.01.01-00-507/08 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej
  Uroczyste przyznanie stypendiów doktoranckich

Dnia 10 listopada 2010 r. w sali Senatu UwB przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów zaświadczających o przyznaniu stypendiów 20 doktorantom białostockich uczelni wyższych (UwB, UM, PB).

więcej
Otwarcie ofert na wykonawcę budowy kampusu

2  listopada odbyło się publiczne otwarcie ofert na wykonawcę budowy uniwersyteckiego kampusu. Do przetargu zgłosiło się 12 firm i konsorcjów.

więcej
  Pieśni Polskie

Chór Akademicki Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na cykl koncertów.

więcej
dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, prof. UwB w składzie Kolegium NIK

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli jest organem, który realizuje konstytucyjnie i ustawowo zapisaną zasadę kolegialności NIK. W jego skład wchodzą: Prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków. Kadencja członka kolegium trwa 3 lata. Osoby wchodzące w skład kolegium są w sprawowaniu swych funkcji niezawisłe i mogą zgłaszać zdanie odrębne w sprawie podejmowanych uchwał.

więcej
dr Jarosław Matwiejuk wiceprzewodniczącym nadzwyczajnej komisji konstytucyjnej

Jarosław Matwiejuk został wiceprzewodniczącym nadzwyczajnej komisji konstytucyjnej. Powołana przez Sejm komisja zajmie się m.in. przygotowanymi przez PO i PiS projektami zmian w konstytucji.

więcej
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku