Aktualności Konferencje RSS
  Prof. dr hab. Henryk Wnorowski odebrał Złoty Krzyż Zasługi.

Prof. dr hab. Henryk Wnorowski - dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB odebrał dziś Złoty Krzyż Zasługi. W imieniu Prezydenta RP wręczył go Wojewoda Podlaski Maciej Żywno. Uroczystość miała miejsce podczas posiedzenia Senatu UwB.

więcej
  Dr hab. Anna Piszcz z Wydziału Prawa UwB nominowana do "Nagrody CARS 2014"

Dr hab. Anna Piszcz z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa UwB została nominowana do Nagrody CARS 2014 za pracę Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Wyd. Temida 2, Białystok 2013 i otrzymała "Małą Sowę", która jest ogromnym wyróżnieniem w środowisku przedstawicieli nauki prawa antymonopolowego.

więcej
Kolejne granty dla naukowców z UwB

2 naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku w gronie zwycięzców kolejnych konkursów Narodowego Centrum Nauki na staże i stypendia.

więcej
O patentach i własności intelektualnej – umowa pomiędzy PB a UwB

Umowę o współpracy dotyczącej własności intelektualnej podpisali 23 czerwca rektorzy Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku: prof. dr hab. inż. Lech Dzienis i prof. dr hab. Leonard Etel. To kolejny konkretny efekt porozumienia obu uczelni z 2007 roku. Wtedy to Politechnika i Uniwersytet zadeklarowały chęć współpracy i integracji środowisk naukowych i studenckich.

więcej
I Międzynarodowa Szkoła Letnia „Biocrystallography for the high-throughput era”
Szkoła odbędzie się w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Hotelu 3Trio w dniach 1-5 lipca 2014 roku. Jest ona skierowana do studentów, doktorantów i młodych naukowców zaangażowanych w badania strukturalne białek. Celem Szkoły jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi i wysokoprzepustowymi technikami stosowanymi obecnie w krystalografii białek.
więcej
III edycja stypendiów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 1 lipca 2014 roku rozpoczyna rekrutację. Stypendia przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych podejmowanych po raz pierwszy, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach wyższych z uprawnieniami magisterskimi, niezależnie od kierunku studiów.

więcej
I Międzynarodowa Szkoła Letnia „Organic Photovoltaics – from molecules to solar cells”

Szkoła odbędzie się w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Hotelu 3Trio w dniach 1-3 lipca 2014 roku. Jest ona skierowana do studentów, doktorantów i młodych naukowców zaangażowanych w badania fotowoltaiki organicznej.

więcej
Wynalazek prof. Krzysztofa Szymańskiego z UwB ma szansę na europejski patent

Prof. UwB, dr hab. Krzysztof Szymański z Wydziału Fizyki z Uniwersytetu w Białymstoku jednym ze zwycięzców III Konkursu Programu Patent Plus. Otrzyma dofinansowanie na wsparcie komercjalizacji i procedur związanych z uzyskaniem międzynarodowego patentu dla swojego wynalazku.

więcej
Dr Piotr Fiedorczyk w Radzie Dyrektorów stowarzyszenia The International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family

Dr Piotr Fiedorczyk z Katedry Nauk Historycznoprawnych i Komparatystyki Prawniczej został 10 czerwca 2014 r. wybrany członkiem Board of Directors (Rady Dyrektorów) stowarzyszenia The International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family. 

więcej
  Wyróżnienie dla UwB

Podziękowania za szczególny wkład w organizację akcji pobierania krwi oraz propagowanie idei honorowego krwiodawstwa otrzymał dziś (13.06.2014) Uniwersytet w Białymstoku.

więcej
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku