Aktualności Konferencje RSS
Dotacje dla Fundacji UwB oraz Stowarzyszenia "Trans Humana"

Dwie organizacje działające przy UwB - Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie "Trans Humana" otrzymały dotacje w konkursie na działalność kulturalną organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Na konkurs wpłynęły 322 oferty. Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie 108 najbardziej wartościowym projektom.

więcej
Konkurs dla młodych naukowców o Nagrodę im. Artura Rojszczaka

Klub Stypendystów FNP po raz ósmy ogłosił konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Termin zgłaszania kandydatów do nagrody upływa 31 stycznia 2013 r.

więcej
Studentka UwB wśród zwycięzców konkursu „Debiut naukowy 2012”

Artykuł mgr Emilii Jankowskiej, studentki studiów doktoranckich z dziedziny nauk ekonomicznych, pt. „Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa na wschodniej granicy Unii Europejskiej” został zakwalifikowany do publikacji „Debiut naukowy 2012 – Zrównoważony Rozwój”.

więcej
Wyróżnienie dla pracownika Instytutu Filologii Polskiej UwB

Dr Marek Kochanowski z Instytutu Filologii Polskiej UwB otrzymał wyróżnienie w konkursie „Narew – ludzie, przyroda, kultura” w kategorii eseju, za tekst pt. „Zerwany most”. Konkurs zorganizowany został przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka”, Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Łomży.

więcej
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku powołał Radę Konsultacyjną

20 grudnia Rektor UwB, prof. Leonard Etel powołał Radę Konsultacyjną. W jej skład weszli przedstawiciele sektora gospodarki, a także dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Uczelnię reprezentuje w Radzie prof. Henryk Wnorowski – dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, który jest też Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy z Gospodarką, Sieci Naukowych i Międzynarodowych.

więcej
„Science Point” – szkolenia dla studentów, absolwentów i pracowników UwB

Uniwersytet w Białymstoku oraz spółka PPBW zapraszają studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników UwB, a także przedstawicieli biznesu na trzecie bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Science Point – płaszczyzna wymiany dobrych praktyk oraz budowania partnerstw biznesowych”.

więcej
Spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego

Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku zaprasza na spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego. Odbędzie się ono 20 grudnia (czwartek) o godz. 19.00 w Auli Wielkiej Pałacu Branickich. W programie przewidziany jest koncert kolęd w wykonaniu Chóru Akademickiego UwB pod dyrekcją Edwarda Kulikowskiego.

więcej
Nobel 2012: złapać jon, złapać foton

18 grudnia br. o godz. 12.15 w sali 203 Wydziału Fizyki (ul. Lipowa 41) odbędzie się spotkanie, na którym prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wygłosi referat pod tytułem: "Nobel 2012: złapać jon, złapać foton".

więcej
  Promocja prac naukowych stypendystów PFS wśród przedsiębiorców

12 grudnia 2012 w siedzibie rektoratu Uniwersytetu  w Białymstoku, odbyło się I seminarium naukowe poświęcone pracom naukowo-badawczym doktorantów z kierunków: ekonomia, matematyka i informatyka.

więcej
Ogrody sztuki - spotkania z filozofią

Koło Naukowe Filozofów UwB zaprasza na spotkanie z Adamem Lipszycem, inaugurujące nowy cykl: Ogrody sztuki - spotkania z filozofią. Dyskusję wokół jego książki  "Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina" poprowadzi dr hab. Piotr Nowak. Piątek, 14 grudnia godz. 17:00, Foyer Opery Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki.

więcej
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku