E-learning Strona główna / E-learning / Aktualności

Zmiana siedziby Samodzielnej Sekcji Multimedialnej

Od 15 grudnia 2014 roku nastąpiła zmiana siedziby Samodzielnej Sekcji Multimedialnej.

 

Nowy adres:

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku

ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, pok. 2020

tel: 85 738 8307


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego opracowało dokument zawierający wskazówki dla PKA w zakresie sposobu oceniania zdalnego kształcenia podczas wizytowania jednostek. Bardzo proszę o zapoznanie się z tym dokumentem i uwzględnienie zawartych w nim uwag podczas planowania realizacji przedmiotu w trybie blended learning i tworzenia kursów e-learningowych. Proszę też pamiętać, że ZAWSZE służymy wszelką pomocą - dr Anna Rybak i pracownicy Sekcji Multimedialnej.


Szanowni Państwo,

Wobec zbliżającej się sesji egzaminacyjnej przypominam, że §2. pkt 5. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ma brzmienie:

„ Uczelnia (…) musi (…) zapewnić bieżącą kontrolę postępów w nauce studentów, weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w tym również poprzez przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia dydaktyczne z danego przedmiotu w siedzibie uczelni.”

W świetle tego zapisu nie możemy przeprowadzać egzaminów i zaliczeń wyłącznie w formie testów na platformie bez obecności osób z kadry dydaktycznej Uczelni. Jeśli zdawanie takiego egzaminu odbywa się w warunkach pozauczelnianych, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że studenci testy wypełniali samodzielnie. Poza tym nie prowadzimy pełnego kształcenia e-learningowego, a kształcenie w formie blended learning, w proporcji godzin odbywanych stacjonarnie do online mniej więcej 50% na 50%. Tym bardziej nie możemy sprawdzać wiedzy i zaliczać przedmiotów wyłącznie drogą zdalną. W scenariuszach zajęć wpisujemy sposób zaliczenia części stacjonarnej przedmiotu, części online i kryteria zaliczenia całego przedmiotu. Nie może to być wyłącznie działalność studenta na platformie.

Z poważaniem

 

dr Anna Rybak

Pełnomocnik Rektora UwB ds. kształcenia na odległość

aniar@klub.chip.pl

aniar@ii.uwb.edu.pl

 

 


Szanowni Państwo,

W zakładce 'Pliki' znajduje się formularz utworzenia kursu e-learningowego wspomagającego nauczanie w formie tradycyjnej.         W tym przypadku zajęcia odbywają się w pełnym wymiarze godzin, a na platformie dodatkowo można zamieszczać materiały wspomagające proces nauczania. W przeciwieństwie do zajęć prowadzonych metodą blended-learning nie jest wymagany scenariusz zajęć oraz zgoda kierownika jednostki organizacyjnej UwB. W celu założenia kursu wypełniony formularz należy dostarczyć do Samodzielnej Sekcji Multimedialnej.


Szanowni Państwo,

    Bardzo proszę o wypełnienie ankiety, znajdującej się na stronie http://blackboard.uwb.edu.pl/, na temat zajęć dydaktycznych prowadzonych w trybie blended learning.


    Przeprowadzenie niniejszego badania zostało uzgodnione z Panem Prorektorem ds. Dydaktycznych i Studenckich dr. hab. Jerzym Halickim, prof. UwB. Wynika ono z troski o wysoką jakość kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku.


    Bardzo zależy nam na zebraniu obszernego materiału, którego analiza pozwoli tę jakość podnosić.


Z poważaniem

Pełnomocnik Rektora ds. nauczania na odległość
dr Anna Rybak

aniar@klub.chip.pl

 


Szanowni Państwo!

W zakładce 'Pliki' są umieszczone dokumenty przydatne do prowadzenia zajęć zdalnych. Prosimy o dokładne zapoznanie się
z Uchwałą Senatu nr 1110, regulującą prowadzenie zajęć e-learningowych.

 

WARUNKIEM UTWORZENIA KURSU JEST DOSTARCZENIE DO SAMODZIELNEJ SEKCJI MULTIMEDIALNEJ ORGINAŁU SCENARIUSZA I FORMULARZA WRAZ Z PODSPISEM KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ UNIWERSYTETU.


 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku