Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Strona główna / Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa / Ogłoszenia

 
Zasady składania wniosków i otrzymywania pożyczek w PKZP
w 2015r.
1.     Wnioski można złożyć w budynku administracji przy ul. Skłodowskiej 14 u:
 
·        pani Małgorzaty Sielachowskiej – pokój 807, tel.70-63
 
·        pani Sylwii Maciejczuk –pokój 902, tel. 70-35
 
2.   Wnioski składamy do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 
3.   Posiedzenie Zarządu PKZP będzie odbywać się nie wcześniej niż 9-go dnia każdego miesiąca.
 
4.   Pożyczki wypłacane będą na rachunek bankowy, bądź w gotówce. Gotówkę będzie można odebrać w dowolnym oddziale banku Millenium w drugiej połowie następnego miesiąca.
 
5.   W związku z realizacją wypłat gotówkowych w banku na wniosku o pożyczkę należy wpisać  nr pesel lub nr dowodu osobistego (nowe druki wniosków na stronie internetowej UwB – zakładka PKZP)
 
6.   Raty pożyczki spłacane indywidualnie przez pracownika (nie potrącane z wypłaty) spłacamy w dowolnym oddziale banku Millenium bez prowizji na konto PKZP przy Uniwersytecie w Białymstoku
 
Nr konta 72 11602202 000000 0252406118
 
7.   Wysokość wpisowego wynosi 50 zł, a składki miesięcznej  od 1-go maja br. 30 zł.
 
8.   Wysokość kwoty  pożyczki wynosi maksymalnie  6 tys. zł.
 
9.   Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 20 miesięcy.
 
10.Podania o prolongatę w spłacie pożyczki wymagają bezwzględnie podpisów poręczycieli zgodnie z § 35 Statutu PKZP przy UwB.
 
11.Informacje o wysokości wkładów poszczególnych członków PKZP można uzyskać u p. Sylwii Maciejczuk, ul. Skłodowskiej 14, pokój 902, tel.70-35.                                                    
 

W dniu 17 września 2014 r. (środa) o godz. 13:30 w Sali Audytoryjnej Biblioteki Głównej (VI piętro) odbyło się Walne Zebranie Delegatów Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej UwB w celu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Kasy na kadencję 2014-2018. 

 

Protokół z wyboru delegatów (pobierz)


 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku