Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Strona główna / Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 Wnioski Socjalne

Uprzejmie informujemy Pracowników naszej Uczelni, że w terminie do 15 maja 2015 r. można składać Wnioski o dopłaty i świadczenia socjalne wraz z Oświadczeniem uprawnionego do świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku:

• wczasów pracownika oraz wypłaconej raz w IV kwartale dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej i sportowej - bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków fakturą/rachunkiem;
• jednej dopłaty do wypoczynku dzieci /w wieku 3-25 lat w formie wczasów turystycznych lub zorganizowanego wypoczynku /warunkiem otrzymania świadczeń na dzieci, które ukończyły 18 rok życia jest dołączenie do wniosku kserokopii legitymacji szkolnej /studenckiej, doktoranckiej/ lub stosownego zaświadczenia oraz limitu dla dzieci na bilety, paczkę z okazji Dnia Dziecka, Choinki (w wieku 3-13 lat) - prosimy o wydruki dwustronne.

Wnioski są przyjmowane w Sekcji Spraw Socjalnych ul. Skłodowskiej 14 /VII piętro/ pok.706, a informacje udzielane są telefonicznie pod nr telefonu 85-745-70-55, 85-745-71-22 lub e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl

Uwaga ! Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonym Zarządzeniem nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r. Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku.
Regulamin i druki oświadczenia i wniosków można uzyskać w Sekcji Spraw Socjalnych bądź wydrukować ze strony internetowej Uniwersytetu w Białymstoku: www.uwb.edu.pl ;sfera: Pracowników; zakładka: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


Białystok, 7.04.2015 r.
 


 

Uniwersytet w Białymstoku
15-097 Białystok
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl
tel 85 745 70 55 | 85 745 71 22mgr Alicja Kotowicz, tel. 85 745 71 22, pok. 706 - kierownik Sekcji Spraw Socjalnych

 

mgr Anna Arciszewska, tel. 85 745 70 55, pok. 706   

Barbara Konstańczuk, tel. 85 745 70 55, pok. 706

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku