Uniwersytet w Białymstoku http://www.uwb.edu.pl/ pl Nowy serwis www.uwb.edu.pl http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2051 http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2051 Fri, 18 Dec 2015 13:12:48 +0100 Zapraszamy na nową stronę Uniwersytetu w Białymstoku - www.uwb.edu.pl. Obecna strona przestała być aktualizowana. Inspirujące przykłady ludzi biznesu http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2050 http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2050 Fri, 25 Sep 2015 15:17:38 +0200 Blisko trzystu uczniów białostockich szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w spotkaniu EEC - Liderzy Przyszłości, jakie w czwartek (24.09) odbyło się w auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. Wydarzenie towarzyszyło obradom Wschodniego Kongresu Gospodarczego.  To przykłady pociągają najbardziej - z takiego założenia wyszli organizatorzy. Na spotkanie z młodzieżą zaprosili białostockich przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują swoje biznesowe pomysły. To Maciej Szumski - prezes Plum, Emilia Andrzejewska - założycielka Baristacji, Adam Ławicki z CEO White Hill oraz Adam Zdanowicz - designer, założyciel MAD Bicycles. Goście opowiadali o początkach swojej rynkowej działalności, ciężkiej pracy i determinacji, jaka się z tym wiązała, ale i o satysfakcji, jakie daje samorealizacja i biznesowy sukces.  Spotkanie przebiegało w luźnej atmosferze, nie zabrakło żartów i spontanicznych reakcji widowni. Witając młodzież prof. UwB Robert Ciborowski, prorektor ds. ekonomicznych mówił, że bycie liderem to przede wszystkim tworzenie czegoś oryginalnego, czego jeszcze nikt nie zrobił, czyli ucieczka od szarości. Do poszukiwania własnej drogi i konsekwentnej realizacji założeń zachęcał też Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Podkreślał, że na kreatywności młodych zyska cały region.  Inicjatorem spotkania EEC – Liderzy Przyszłości była Grupa PTWP. Ideę wsparła Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Resursa Podlaska, a także Uniwersytet w Białymstoku. Galeria Szef Baltic Sea Region University Network z wizytą na UwB http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2049 http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2049 Wed, 23 Sep 2015 14:39:28 +0200 Gościem Uniwersytetu w Białymstoku był dziś (23.09) Dr. h.c. Kari Hyppönen - prezydent Baltic Sea Region University Network.   Spotkał się z prof. dr hab. Beatą Godlewską-Żyłkiewicz - prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz dr. hab. Robertem Ciborowskim, prof. UwB - prorektorem ds. ekonomicznych. Uniwersytet w Białymstoku aplikuje o przyjęcie do sieci uczelni rejonu Morza Bałtyckiego. Wniosek zostanie rozpatrzony przez władze tej organizacji w najbliższych tygodniach. Tematem spotkania była ponadto możliwość współpracy BSRUN z Siecią Uniwersytetów Pogranicza (SUP), powołaną przed dwoma laty z inicjatywy UwB. Mogłaby dotyczyć w szczególności wspólnej organizacji szkół letnich, międzynarodowych studiów doktoranckich czy wspólnych starań o środki na badania.   Baltic Sea Region University Network została utworzona w 2000 r. Zrzesza 32 instytucje z Białorusi, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Polski i Rosji.   Więcej informacji o sieci: http://www.bsrun.org/ Trwa rekrutacja uzupełniająca – studia niestacjonarne http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2048 http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2048 Wed, 23 Sep 2015 14:37:25 +0200 Trwa rekrutacja uzupełniająca – studia niestacjonarne.   Do 2.10.2015 r. Administaracja - I i II stopnia Bezpieczeństwo narodowe - I i II stopnia   Do 5.10.2015 r. Pedagogika - I i II stopnia   Do 9.10.2015 r. prawo - jednolite magisterskie kryminologia - I i II stopnia EEC – Liderzy Przyszłości. Spotkanie na Uniwersytecie w Białymstoku http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2047 http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2047 Wed, 23 Sep 2015 12:54:47 +0200 Celem przedsięwzięcia jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życiu publicznym. Spotkania i dyskusje z praktykami biznesu, ludźmi sukcesu, mają zachęcić młodzież do przedsiębiorczości i pogłębiania wiedzy o gospodarce. Inicjatorem spotkania EEC – Liderzy Przyszłości jest Grupa PTWP - organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Poprowadzą je współorganizatorzy: Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i Adam Walicki, prezes Resursy Podlaskiej, zaś udział wezmą: Robert Ciborowski, prorektor ds. ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku, Maciej Szumski, prezes Plum, Emilia Andrzejewska, założycielka Baristacji, Adam Ławicki, CEO White Hill oraz Adam Zdanowicz, designer, założyciel MAD Bicycles. Partnerem inicjatywy jest Uniwersytet w Białymstoku. Partnerami i współorganizatorami są także Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Resursa Podlaska i Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Białegostoku oraz Podlaski Kurator Oświaty. Szczegółowe informacje na stronie Kongresu: http://www.wschodnikongres.eu/pl/wiadomosci/liderzy-przyszlosci-mlodziez-na- wschodnim-kongresie-gospodarczym,257944.html PATI na warsztatach http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2046 http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2046 Tue, 22 Sep 2015 13:27:03 +0200  Zajęcia dziennikarskie, z filmowania i montażu oraz w zakresie social media - to program szkolenia dla obecnych i przyszłych członków Podlaskiej Akademickiej Telewizji Internetowej jakie dziś (22.09) rozpoczęło się na Wydziale Fizyki UwB. Swoje dziennikarskie kwalifikacje podnosi 20 osób - głównie studentów.  Pieniądze na organizację szkoleń zdobyli sami członkowie PATI - wywalczyli dofinansowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jako tzw. grupa nieformalna. Ich wniosek został bardzo wysoko oceniony - zajął 28. miejsce na 154 zgłoszone wnioski konkursowe.  Uniwersytet w Białymstoku pomógł studentom w organizacji warsztatów - udostępnił sale i niezbędny sprzęt.  Trzydniowe szkolenie potrwa do czwartku. Pierwsze zajęcia poprowadził Mariusz Rytel - dziennikarz i prezenter TVP Białystok.  Pracownicy Instytutu Biologii UwB wybrani do władz Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2045 http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2045 Mon, 21 Sep 2015 13:39:33 +0200 Dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB, dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego, została wybrana Prezydentem Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin.   We władzach Towarzystwa znalazło się jeszcze dwoje innych naukowców z Instytutu Biologii białostockiego uniwersytetu: dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB objął funkcję sekretarza, natomiast dr Alicja Piotrowska- Niczyporuk została skarbnikiem.     Wybory do władz odbyły się w trakcie 7 konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin w Gdańsku. Dokonało ich walne zgromadzenie członków PTBER.   Następstwem było podjęcie decyzji o wyborze Białegostoku jako miejsca kolejnej konferencji Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin. Konferencja odbędzie się we wrześniu 2017 r. i jak wcześniejsze, będzie miała rangę międzynarodową, z językiem angielskim jako wykładowym. Współpraca uczelni i szkoły mundurowej http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2044 http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2044 Mon, 21 Sep 2015 12:44:52 +0200 Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku podpisało dziś (21 września) umowę o współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku.     Porozumienie zakłada m.in., że uczniowie szkoły będą mogli działać w studenckich kołach naukowych i brać udział w organizowanych przez nie przedsięwzięciach. Uczelnia jest też gotowa wspierać ich w przygotowaniach do olimpiad przedmiotowych czy udostępnić młodzieży szkolnej swoje zasoby biblioteczne.   Podczas uroczystości podpisania umowy rektor UwB prof. Leonard Etel mówił, że cieszy go współpraca ze szkołą, której uczniowie chcą związać swoją zawodową przyszłość ze służbami mundurowymi. Podkreślał, że uniwersytet ma im sporo do zaproponowania, bo w jego ofercie są kierunki przygotowujące do kariery w takich formacjach.   Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych mgr Kamilla Przychodzień przypomniała, że szkoła miała już okazję współpracować z UwB, jednak dzięki podpisaniu umowy współpraca będzie intensywniejsza i da uczniom dodatkowe możliwości poszerzania wiedzy i zdobywania praktycznych umiejętności.   Obecny na uroczystości podpisania umowy dr Jarosław Matwiejuk, pełnomocnik dziekana Wydziału Prawa ds. kierunku bezpieczeństwo narodowe podkreślił, że rozbudzanie aspiracji i zainteresowań młodzieży służbami mundurowymi leży w interesie uczelni, ale przede wszystkim jest korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Z tego powodu cieszy go utrzymujące się od kilku lat duże zainteresowanie studiami na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonymi na Uniwersytecie w Białymstoku.     Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2043 http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2043 Mon, 21 Sep 2015 08:40:07 +0200 W dniach 30 września - 2 października Instytut Historii i Nauk Politycznych wraz z Instytutem Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy zorganizują największy w Polsce kongres poświęcony dziedzictwu kulturowemu znajdującemu się poza granicami Kraju. III Międzynarodowy Kongres Naukowy Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej    Wydarzenie objeli patronatem: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obrady rozpoczną się 30 września o godz. 9.00 w Auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB. Trwa rekrutacja uzupełniająca na studia doktoranckie http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2042 http://www.uwb.edu.pl/news.php?n=2042 Fri, 18 Sep 2015 12:11:31 +0200 Trwa rekrutacja uzupełniająca na studia doktoranckie.   Termin rekrutacji: 21-30.09.2015 r.   Wydział Biologiczno-Chemiczny: studia stacjonarne doktoranckie w zakresie biologii studia stacjonarne doktoranckie w zakresie chemii   Termin rekrutacji do 29.09.2015 r.   Wydział Ekonomii i Zarządzania studia stacjonarne i niestacjonarne doktoranckie w zakresie ekonomii