Działalność studencka Strona główna / Działalność studencka / Parlament Studencki

Parlament Studencki Uniwersytetu w Białymstoku 

 


 
 
Siedziba: Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1

Kontakt:
www.ps.uwb.edu.pl 
 
 
Parlament Studencki jest uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu Studenckiego. Reprezentuje studentów Uniwersytetu w Białymstoku zarówno wobec władz uczelni, jak i na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP, Forum Uniwersytetów Polskich. Głównym celem Parlamentu jest zapewnienie każdemu studentowi uczelni odpowiednich warunków do studiowania i rozwijania swoich pasji poprzez wsparcie finansowe projektów oraz inicjatyw m.in.  kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich. Jeżeli masz problem, zapytanie - skontaktuj sie z przedatwicielami Parlamentu Studenckiego !!! 
 
 
 
 

 Kodeks Etyki Studenta UwB

 

 

Posiedzenia Parlamentu Studenckiego odbywają się w ostatnie piątki każdego miesiąca. Szczegółowe informacje dostępne u Przewodniczącego PS. 

 


 


Skład Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku

w roku akademickim 2014/2015

(kadencja dwuletnia do 30 listopada 2016 roku)

 
Przewodniczący            
Paweł Szorc: szorc.p@gmail.com          
(Wydział  Prawa, Prezydium Parlamentu)
 
Z-ca Przewodniczącego:      
(Wydział Ekonomii i Zarządzania, Prezydium Parlamentu)
 
Sekretarz:                                   
Monika Kozłowska: mkozlowska92@o2.pl  
(Wydział Historyczno-Socjologiczny) 
 
 
 
Wydział Biologiczno-Chemiczny
  
Łukasz Koliński: likaszkolinski1990@gmail.com - Prezydium Parlamentu
Ewa Joanna Ludwicka: ewa.ludwicka@gmail.com
 
 
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Magdalena Jarosz: mjarosz@g.pl

Dariusz Andrejuk: dariusz.andrejuk@gmail.com

Marcin Sztachelski: sz.marcin22@o2.pl

Marta Maksimczuk: maksimczuk.m@gmail.com

 
 
Wydział Filologiczny
Paweł Rzemienicki: dragin.nawia@wp.pl

Mateusz Kowalewski: m.kowalewski1991@gmail.com - Prezydium Parlamen

Sebastian Rafał Rafałowski: sebastian.rafal@onet.pl               

 

 

Wydział Fizyki 

Emilia Koczewska:  em.koczewska@gmail.com - Prezydium Parlamentu 

Sandra Łozowska: sandra-lozowska@wp.pl

 
Wydział Historyczno-Socjologiczny

Mateusz Szyc: mateusz.1szyc@gmail.com  

Rafał Sołoniewicz: rafal.soloniewicz@gmail.com - Prezydium Parlamentu

 

 

Matematyki i Informatyki

 

Paweł Osmólski: pawel.osmolski@wp.pl - Prezydium Parlamentu

Paweł Wielgat: wielgat.p@gmail.com  
 
 
Pedagogiki i Psychologii
Karol Krajewski - karol_krajewski@10g.pl -
Prezydium Parlamentu
Agnieszka Abramowicz: a.abramowicz93@gmail.com
Dominika Pilewicz - dominika.pilewicz@gmail.com
Mateusz Haplicznik: mateusz.haplicznik@wp.pl 
Kacper Łaskarzewski: kacper07@live.com
 
 
           
Wydział Prawa
Mateusz Olchanowski: olchan@interia.pl
Łukasz Kierznowski: lukasz.kierznowski@gmail.com
Marek Tumiel: marektumiel@o2.pl
Ewelina Dmochowska: ewelina.dmochowska@onet.eu   
Magdalena Olchanowska: olchanowska@gmail.com                        

 


 

 Przedstawiciele studentów w komisjach senackich i dyscyplinarnych UwB

w roku akademickim 2014/2015


  

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów
 

Przewodniczący: dr Dariusz Kużelewski z Wydziału Prawa
 
Zastępca przewodniczącego: dr Monika Wysocka - Żołopa z Wydziału Biologiczno-Chemicznego 
 
Urszula Kalinowska: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Julita Gul: Wydział Ekonomii i Zarzadządzania
Adrianna Gregorczuk: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Łukasz Koliński: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Hubert Kozłowski: Wydział Biologiczno-Chemiczny


Dr Maciej Aleksandrowicz - Rzecznik Dyscyplinarny do spraw Studentów  - na okres od 1.09.2012 r. do 31.08.2016 r.

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów i Doktorantów

 
Przewodniczący: dr Adam Doliwa z Wydziału Prawa
 
Zastępca przewodniczącego: mgr Emilia Murawska doktorantka z Wydziału Biologiczno-Chemicznego
  
Agnieszka Abramowicz: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Mateusz Olchanowski: Wydział Prawa 
Paweł Osmólski: Wydział Matematyki i Informatyki
Paweł Wielgat: Wydział Matematyki i Informatyki
 
  

Senacka Komisja Finansowo-Budżetowa

Mateusz Olchanowski: Wydział Prawa

 

Senacka Komisja Prawno-Statutowa

Michał Rudy: Wydział Prawa
 

Senacka Komisja ds. Nauki

Adrianna Gregorczuk: Wydział Historyczno-Socjologiczny 
 

Senacka Komisja ds. Kształcenia

Monika Kozłowska: Wydział Historyczno-Socjologiczny
 

Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

Marta Maksimczuk: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Agnieszka Abramowicz: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Paweł Osmólski: Wydział Matematyki i Informatyki

Rafał Sołoniewicz: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Paweł Wielgat: Wydział Matematyki i Informatyki

 

 

 

 


 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku