Organizacja roku akademickiego Strona główna / Organizacja roku akademickiego / 2009/2010

 Zarządzenie nr 8
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 29 maja 2009 roku

 

 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2009/2010
w Uniwersytecie w Białymstoku

 

Na podstawie § 67 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku oraz § 12 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustala się następującą organizację roku akademickiego 2009/2010:

 

Organizacja roku akademickiego 2009/2010 w Uniwersytecie w Białymstoku.

 

semestr zimowy 01.10.2009 - 21.02.2009
w tym:      
zajęcia dydaktyczne 01.10.2009 - 23.12.2009
wakacje zimowe 24.12.2009 - 10.01.2010
zajęcia dydaktyczne c.d. 11.01.2010 - 31.01.2010
egzaminacyjna sesja zimowa 01.02.2010 - 14.02.2010
przerwa międzysemestralna 15.02.2010 - 21.02.2010
       
semestr letni 22.02.2010 - 28.06.2010
w tym:      
zajęcia dydaktyczne 22.02.2010 - 01.04.2010
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 22.02.2010 - 28.02.2010
wakacje wiosenne 02.04.2010 - 06.04.2010
zajęcia dydaktyczne c.d. 07.04.2010 - 30.04.2010
dni wolne od zajęć dydaktycznych 01.05.2010 - 03.05.2010
zajęcia dydaktyczne c.d. 04.05.2010 - 14.06.2010
egzaminacyjna sesja letnia 15.06.2010 - 28.06.2010
       
przerwa wakacyjna letnia      
(w tym: minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich, praktyki programowe) 29.06.2010 - 30.09.2010
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 01.09.2010 - 14.09.2010
       
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku decyzje akademickiego 2009/2010 15.09.2010 - 30.09.2010

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku