Organizacja roku akademickiego Strona główna / Organizacja roku akademickiego / 2010/2011

 Zarządzenie nr 9
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 27 maja 2010 roku

 

 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011
w Uniwersytecie w Białymstoku

 

Na podstawie § 67 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku w związku z § 13 ust. 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku w porozumieniu z uczelnianymi organami uchwałodawczymi samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów ustala się następującą organizację roku akademickiego 2010/2011:

 

Organizacja roku akademickiego 2010/2011 w Uniwersytecie w Białymstoku.

 

semestr zimowy 01.10.2010 - 20.02.2011
w tym:      
zajęcia dydaktyczne 01.10.2010 - 23.12.2010
przerwa świąteczna 24.12.2010 - 09.01.2011
zajęcia dydaktyczne c.d. 10.01.2011 - 31.01.2011
egzaminacyjna sesja zimowa 01.02.2011 - 13.02.2011
przerwa międzysemestralna 14.02.2011 - 20.02.2011
       
semestr letni 21.02.2011 - 28.06.2011
w tym:      
zajęcia dydaktyczne 21.02.2011 - 21.04.2011
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 21.02.2011 - 06.03.2011
przerwa świąteczna 22.04.2011 - 26.04.2011
zajęcia dydaktyczne c.d. 27.04.2011 - 30.04.2011
dni wolne od zajęć dydaktycznych 01.05.2011 - 03.05.2011
zajęcia dydaktyczne c.d. 04.05.2011 - 14.06.2011
egzaminacyjna sesja letnia 15.06.2011 - 28.06.2011
       
przerwa wakacyjna letnia      
(w tym: minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich, praktyki programowe) 29.06.2011 - 30.09.2011
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego 01.09.2011 - 14.09.2011
       
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku decyzje akademickiego 2010/2011 15.09.2011 - 30.09.2011

 

 

Do pobrania:

 

Organizacja roku akademickiego 2010/2011 w Uniwersytecie w Białymstoku

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku