Studia doktoranckie Strona główna / Studia doktoranckie / Aktualności

Uwaga!!!

 

To dla Was - Doktoranci, powstała nowa stronka RUSD UwB. Teraz możecie na bieżąco obserwować nasze działania, pisać o swoich problemach związanych ze studiami doktoranckimi na UwB, a także wysuwać propozycje zmian. Zachęcamy do współpracy!!!!!

 

www.facebook.com/pages/Rada-Uczelniana-Samorz%C4%85du-Doktorant%C3%B3w-UwB/419543974875833

 


 

 


 

 

Kolejne zebranie RUSD odbędzie się  9 czerwca (wtorek) o 18:00 na Krakowskiej. Będzie to ostatnie spotkanie w tym roku akademickim, w związku z tym prosimy zgłaszać wszystkie sprawy do 7 czerwca. Następne spotkanie planujemy dopiero w październiku.

 

 


 


 


 

Zapraszamy do wzięcia udziału rekrutacji do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”.
 
Działający od 15 lat - od niedawna również dla doktorantów, Program umożliwia studiowanie na jednym z ponad dwudziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, a każda zainteresowana osoba z pewnością znajdzie w nim ofertę dla siebie. „MOST” ma ich ponad 2000 na studiach licencjackich, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz pakiet ponad 200 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.
 
Co najistotniejsze Program „MOST” umożliwia studiowanie na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym lub umożliwia sporządzenie kwerendy bibliotecznej, kwerendy archiwalnej, pracy laboratoryjnej lub innego rodzaju współpracy naukowej.
 
Ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się na stronie Programu: www.most.amu.edu.pl
 
Najbliższa rekrutacja – na semestr zimowy lub cały rok akademicki 2015/2016 – rozpocznie się już 15 kwietnia i potrwa do 15 maja. Zachęcamy do skorzystania z okazji.
 

 

 XIII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów

"Na pograniczu chemii i biologii"

31 maja - 3 czerwca 2015, KarpaczSprawozdanie z III Konferencji Naukowej Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku pt. „Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny - wyzwania, perspektywy”

 

W dniach 13-14 listopada 2014 roku odbyła się III Konferencja Naukowa Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku pt. „Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny - wyzwania, perspektywy” zorganizowana przez Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku.  Po raz pierwszy konferencja ta miała charakter międzynarodowy, jednocząc doktorantów z uniwersytetów wchodzących w skład Sieci Uniwersytetów Pogranicza!  

 

Wydarzenie zgromadziło ponad 70 prelegentów z Polski, Ukrainy i Białorusi, którzy przedstawiali wyniki swoich badań naukowych w czterech blokach tematycznych: polityczno-prawnym, społeczno-kulturowym, ekonomicznym oraz przyrodniczym. Obrady toczyły się na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku: w Instytucie Chemii Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz na Wydziale Fizyki. W imieniu władz Uniwersytetu w Białymstoku gości powitał Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich UwB -  dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB. Głos zabrała również Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów UwB – mgr Katarzyna Chomicz.  Referat inaugurujący konferencję pt. “Molecular modeling in the contemporary research” wygłosił dr Paweł Rodziewicz z Instytutu Chemii na Uniwersytecie w Białymstoku.

 

Nadrzędnym celem konferencji było podsumowanie stanu badań i rozwoju zainteresowań dziedzictwem kulturowym Europy Środkowo-Wschodniej oraz nawiązanie współpracy naukowej między doktorantami z naszej uczelni oraz innych uczelni polskich, a także z doktorantami z Sieci Uniwersytetów Pogranicza.

 

Po wystąpieniach ustnych miały miejsce dyskusje, które zaowocowały poznaniem odmiennych spojrzeń na szczegółowe zagadnienia. Powstała platforma dialogu umożliwiła badaczom, zainteresowanym tematyką współpracy międzynarodowej, wymianę własnych doświadczeń i stworzenie wspólnych postulatów.

 

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów serdecznie dziękuje Władzom Uniwersytetu w Białymstoku, Dziekanom Wydziałów, Panu Kanclerzowi oraz pracownikom Instytutu Chemii i Instytutu Biologii UwB za pomoc w zorganizowaniu konferencji!

 

Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów


 


Wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów

 Uwaga !

19.11.2014 r. (środa) odbędą się wybory na stanowisko Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz członka Prezydium RUSD na kadencję 2014/2016. Wybory odbędą się o godzinie 20 w Domu Studenta na ul. Krakowskiej w pokoju 417.

Każdy doktorant może zagłosować, zaś kandydować mogą wyłącznie osoby,które pełnią już obowiązki Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego w Wydziałowych Radach Samorządów Doktorantów.


 


 

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego Konkursu StRuNa (nazwa od St-udencki Ru-ch Na-ukowy), którego celem jest wybranie najlepszych projektów naukowych oraz nagrodzenie osób i instytucji, które przyczyniły się do ich realizacji.

Uprzejmie prosimy o przekazanie poniższej informacji wszystkim zainteresowanym i umieszczenie jej na Państwa stronach internetowych.

Zapraszamy na Facebooka, gdzie na bieżąco informujemy o przebiegu Konkursu:

http://www.facebook.com/StudenckiRuchNaukowyStRuNa

Prosimy też o promocję wydarzenia poświęconego tegorocznej edycji:

https://www.facebook.com/events/916919938318972/

Z pozdrowieniami,

Zespół Fundacji „Fundusz Pomocy Studentom”

 

Nagrody za najlepsze projekty 
realizowane przez studentów lub doktorantów – StRuNa 2014

W trzeciej edycji Konkursu StRuNa zostaną nagrodzone koła naukowe i inne organizacje studenckie, które zrealizowały swojeprojekty między 1 października 2013 roku a 30 września 2014 roku.

Konkurs StRuNa posiada 5 kategorii:

„Projekt Roku 2014”,

„Koło Naukowe Roku 2014”,

„Wyprawa Roku 2014”,

„Konferencja Roku 2014”,

„Opiekun Roku 2014”,

 

Zgłoszenia należy wysyłać za pośrednictwem strony www.struna.edu.pl
do 17 listopada 2014 roku (poniedziałek), do godziny 23:59.

Zainteresowanych zapraszamy do zakładki „najlepsze w 2014 roku” oraz do zapoznania się z regulaminem.

Konkurs jest częścią Programu StRuNa, który polega na promocji ruchu naukowego studentów i doktorantów. Nazwa StRuNa to skrótowiec utworzony z pierwszych liter słów St-udencki Ru-ch Na-ukowy. W ramach Programu działa również ogólnopolska baza organizacji realizujących projekty naukowe dla studentów. Obecnie zawiera ona informacje o 5468 kołach i organizacjach. Sprawdź czy jest w niej Twoja organizacja i czy wszystkie dane o niej są poprawne (www.struna.edu.pl). Tylko figurowanie w bazie pozwala ubiegać się o nagrody za najlepsze projekty naukowe.

Na stronie www.struna.edu.pl można zapoznać się również z wynikami poprzednich edycji. Uroczystość wręczenia nagród w tegorocznej edycji Konkursu StRuNa odbędzie się w grudniu br. w Warszawie.


 


 


 

W czwartek, 30 października o godz. 19.00 w Domu Studenta nr 2 w pokoju 417 odbędą się wybory do Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Zapraszamy do kandydowania i głosowania.
RUSD
 
 

 

Szanowni Państwo,

Studenci i Doktoranci,

Koleżanki i Koledzy,

 

Instytut Ekonomiczno-Społeczny w Kamieńcu Wrocławskim wraz z Instytutem Ekonomiczno-Przyrodniczym MarGo zapraszaj Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Młodzi dla Nauki: Ekonomia-Prawo-Nauki Społeczne i Przyrodnicze, która odbędzie się w Karpaczu (zimowej stolicy Polski Południowo-Zachodniej) i Pradze - Stolicy Czech.

Konferencja odbędzie się w terminie 20-22.11.2014 r. Oprócz wyjazdu do Pragi, szkoleń, zwiedzania Karpacza proponujemy Państwu jak co roku udział w Balu Andrzejkowym (z laniem wosku, wróżbami oraz przebraniami).

Uczestnicy otrzymają recenzowaną publikację naukową, certyfikaty oraz zaświadczenia do stypendiów projakościowych.

Prosimy o przekazanie informacji kołom naukowym, organizacjom studenckim i wszystkim zainteresowanym.

W konferencji mogą brać udział studenci niezrzeszeni w kołach naukowych.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji

 

w imieniu Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim

Michał Kruszyński - Dyrektor

 

            zaproszenie 

karta zgłoszeniowa 

 

 On behalf of Conference Organizing Committee I would like to invite your researchers (assistants) and PhD studentsto participate in the 2nd International Scientific Conference - CER 2014, held on October 27-31, 2014.

 

The Conference will be held online as virtual conference at the address http://cer.sciemcee.com/. Academic workers and PhD students are welcomed to participate in CER conference to exchange research findings in EU comparison.

 

Further information: http://www.cer-sciemcee.com/

 

Paper Submission DeadlineOctober 20, 2014

PapersAll conference papers will be reviewed and published in Conference proceedings (Sciemcee Publishing, London, UK).

Conference topics: Management, Industrial Engineering, Natural Sciences, Pedagogy, Sociology etc.

 

Expanded papers from the CER conferences, that have the potential to make a substantial contribution to the field, will be considered for fast tracking to the top tier European Journal of Basic and Applied Science. Conference proceedings of CER 2014 will be sent for evaluation into indexing databases (SCOPUS, etc.).

 

We look forward to your submissions!

 

Kind regards,

CER Scientific Committee Members

 

 

 


 


 

Uwaga !

Termin nadsyłania zgłoszeń i abstraktów na III Konferencję Naukową Doktorantów UwB

przedłużony do 17 października !

 
 
 
przedłużenie zgłoszeń IIIKND: 
 
deadline IIIKND:  
 
заявка IIIKND:  
 
 
 
 
 
07.09.2014
 

 

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji Krajowej Reprezentacji Doktorantów:

 

 Kapituła PRODOK

 Kapituła PROPAN

 rekrutacja KP

 rekrutacja ZRPD

 

 

 


 
  

Możliwość zaangażowania doktorantów w prace na rzecz WydziałuEkonomii i Zarządzania UwB

 

Indeksacja czasopisma naukowego OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB w bazieIndex  Copernicus, wiąże się zmożliwością zwiększenia jego cytowalności poprzez zamieszczenie abstraktów itreści naukowych publikowanych w czasopiśmie, w specjalnym paneluindeksacyjnym.
 
W związku z powyższym, istniejemożliwość zaangażowania doktorantów w działania polegające na zamieszczeniu na stronie bazy indeksacyjnej IndexCopernicus abstraktów artykułów naukowych, opublikowanych w czasopiśmienaukowym OPTIMUM. Studia ekonomiczne,  w roku 2013. Doktorant zostanie poinstruowanyw zakresie obsługi panelu indeksacyjnego oraz zaopatrzony w niezbędne materiałynaukowe.  Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretarzemczasopisma OPTIMUM. Studia Ekonomiczne, Dorotą Roszkowską, e-mail: d.roszkowska@uwb.edu.pl
 
 
 

 

Wesołych, pogodnych i spokojnych
 
Świąt Wielkanocnych
 
życzy
 
Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów
 
 
 

 

Wybory przedstawicieli doktorantów

 

11 kwietnia 2014 roku w Domu Studenta nr 2 przy ul. Krakowskiej 9A, w sali telewizyjnej (nr 18 - przy wejściu) o godzinie 18.00 odbędą się wybory przedstawicieli doktorantów do:

- Senackiej Komisji Finansowo-Budżetowej
- Senackiej Komisji ds. Nauki
- Sądu Koleżeńskiego Doktorantów
- Uczelnianej Komisji Wyborczej
- Kolegium Elektorów Uniwersytetu
 
Zachęcamy do zgłaszania kandydatów i udziału w głosowaniu!
 

 

Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF

 

Z dniem 15 lutego br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłasza III edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych.

 
Począwszy od bieżącej edycji konkursu Regulamin konkursu zostaje zmieniony w zakresie wymogów stawianych pracom doktorskim (zmiany do regulaminu zostały przyjęte Uchwałą Nr 27/2014 KNF z dnia 4 lutego 2014 r.). Zniesiono ograniczenie dotyczące obszaru nauk ekonomicznych i prawnych. W związku z tym w konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich z zakresu rynku finansowego napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu, tzn. w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku.

Termin nadsyłania prac doktorskich upływa 15 sierpnia br.

 

Regulamin
http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/edukacja/konkurs_3_edycja.html
 

 


 


Wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów

 

Uwaga!

12 lutego 2014 (środa) o godz. 17:00 w sali 417 Akademika na ulicy Krakowskiej 9a obędą się wybory na przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów (RUSD). Głosować może każdy doktorant, a kandydatem może być tylko osoba zasiadająca w RUSD.

Zapraszamy!!!

 


 

 


Uwaga osoby z otwartym przewodem, które ukończyły studia doktoranckie

 

Informujemy, iż osoby z otwartym przewodem, które ukończyły studia doktoranckie, mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Głównej UwB po okazaniu zaświadczenia od promotora o otwartym przewodzie doktorskim.

 

Więcej informacji w Bibliotece Głównej.

 


 


Konferencje Gdańsk, Kraków

 

Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki VI edycja

- Gdańsk 25,26,27.04.2014
http://www.doktorant.com.pl/konferencja-mlodych-naukowcow-vi-edycja.html

 

Dokonania Naukowe Doktorantów II edycja Kraków 12.04.2014
http://www.doktorant.com.pl/dokonania-naukowe-doktorantow-ii-edycja.html

 


 

 


Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Filozofia i teoria prawa międzynarodowego”

 

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Dyplomacji i Prawa serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Filozofia i teoria prawa międzynarodowego”. Konferencja odbędzie się 12 marca 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji można uzyskać na stronie: www.dip.mish.uw.edu.pl/conference/pl oraz pod adresem e-mail: filozofia.pmp@gmail.com, jak również na profilu Koła na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/Koło-Naukowe-Dyplomacji-i-Prawa/160070904024725.   

 


 


Konferencja "BRICS - kwintet czy pięciu solistów"

 

Konferencja odbędzie sie 3 kwietnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ma ona na celu kompleksowe (pod względem gospodarczym, politycznym oraz społecznym) zbadanie relacji występujących pomiędzy Brazylią, Rosją, Indiami, Chinami oraz Republiką Południowej Afryki. Analizie może być poddane także każde państwo z osobna, ale w kontekście jego przynależności do BRICS. 

Do udziału zaproszeni są studentci oraz doktorantci. Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Istnieje także możliwość przesłania samego tekstu referatu do publikacji, bez udziału w Konferencji. Opłata konferencyjna nie jest przewidywana.

 

Więcej informacji na stronie www.brics.edu.pl.

 


 


Konkurs im. Brodzkiej-Wald

 

Ruszyła II edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej–Wald, którego celem jest promowanie wybitnych prac humanistycznych. W Konkursie przyznawana jest nagroda za pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac obronionych w 2013 r. Nabór wniosków trwa do 28 lutego 2014 r. 

Wnioski o przyznanie Nagrody należy nadsyłać w wersji elektronicznej i papierowej, pracę i autoreferat tylko w wersji elektronicznej (w formacie .doc.,docx, lub .pdf) na adres e-mail:
nagrodainki@funduszwieczysty.pl.
Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki w wersji papierowej :
a)    opinie recenzentów,
b)    b) inne opinie na temat pracy (do 5 stron maszynopisu znormalizowanego).

Wymagane są opinie opatrzone podpisem. 
Dokumenty należy przesłać na adres Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa.

 


 


FAMELAB 2014

 

Centrum Nauki Kopernik i British Council rozpoczynają trzecią polską edycję konkursu FameLab. Poszukiwane są nowe, charyzmatyczne osobowości związane z naukami ścisłymi, przyrodniczymi, medycznymi, rolniczymi lub technicznymi, które w przystępny sposób wyjaśnią czemu służy ich praca badawcza. Zgłoszenia do 31 stycznia 2014!

Więcej informacji na http://www.famelab.org.pl/.

 


 


Wesołych Świąt


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów - zgłoszenia do 15 kwietnia!!!

 

Więcej informacji w zakładce "Konferencja Naukowa Doktorantów".

 


 


 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku