Organizacja roku akademickiego Strona główna / Organizacja roku akademickiego / 2011/2012

 Zarządzenie nr 10
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 04 maja 2011 roku

 

 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012
w Uniwersytecie w Białymstoku

 

Na podstawie § 67 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku w związku z § 13 ust. 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku w porozumieniu z uczelnianymi organami uchwałodawczymi samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów zarządza się co następuje:

 

 &1

 

Ustala się następującą ramową organizację roku akademickiego 2011/2012:

semestr zimowy 01.10.2011 - 22.02.2012
w tym:      
zajęcia dydaktyczne 01.10.2011 - 22.12.2011
dzień rektorski - wolne od zajęć dydaktycznych 31.10.2011 -  
wakacje zimowe 23.12.2011 - 08.01.2012
zajęcia dydaktyczne c.d 09.01.2012 - 01.02.2012
egzaminacyjna sesja zimowa 02.02.2012 - 15.02.2012
przerwa międzysemestralna 16.02.2012    22.02.2012
semestr letni 23.02.2012 - 30.09.2012
w tym:      
zajęcia dydaktyczne 23.02.2012 - 05.04.2012
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 23.02.2012 - 07.03.2012
wakacje wiosenne 06.04.2012 - 10.04.2012
zajęcia dydaktyczne c.d. 11.04.2012 - 29.04.2012
dni wolne od zajęć dydaktycznych 30.04.2012 - 06.05.2012
zajęcia dydaktyczne c.d. 07.05.2012 - 19.06.2012
egzaminacyjna sesja letnia 20.06.2012 - 03.07.2012

wakacje letnie

(w tym: praktyki programowe)

04.07.2012 - 30.09.2012
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
03.09.2012
- 16.09.2012
okres przeznaczony na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2011/2012 17.09.2012 - 30.09.2012

 

§2


W celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia ustala się, że w środę 1 lutego 2012 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na piątek.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku.

 

 

Do pobrania:

 

Organizacja roku akademickiego 2011/2012 w Uniwersytecie w Białymstoku

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku