Organizacja roku akademickiego Strona główna / Organizacja roku akademickiego / 2012/2013
Zarządzenie nr 5
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 4 czerwca 2012 roku

 

 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013
w Uniwersytecie w Białymstoku

 

Na podstawie § 67 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku w związku z § 13 ust. 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku oraz § 5 ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku, w porozumieniu z uczelnianymi organami uchwałodawczymi samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów, zarządza się, co następuje:

 

  § 1

 Ustala się następującą ramową organizację roku akademickiego 2012/2013:

 

semestr zimowy 01.10.2012 - 20.02.2013
w tym:      
zajęcia dydaktyczne 01.10.2012 - 21.12.2012
dzień rektorski - wolne od zajęć dydaktycznych 02.11.2012    
wakacje zimowe 22.12.2012 - 07.01.2013
zajęcia dydaktyczne c.d 08.01.2013 - 30.01.2013
egzaminacyjna sesja zimowa 31.01.2013 - 13.02.2013
przerwa międzysemestralna 14.02.2013    20.02.2013
semestr letni 21.02.2013 - 30.09.2013
w tym:      
zajęcia dydaktyczne 21.02.2013 - 28.03.2013
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego 21.02.2013 - 06.03.2013
wakacje wiosenne 29.03.2013 - 02.04.2013
zajęcia dydaktyczne c.d. 03.04.2013 - 30.04.2013
dni wolne od zajęć dydaktycznych 01.05.2013 - 06.05.2013
zajęcia dydaktyczne c.d. 07.05.2013 - 17.06.2013
egzaminacyjna sesja letnia 18.06.2013 - 01.07.2013

wakacje letnie

(w tym: praktyki programowe)

02.07.2013 - 30.09.2013
egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego
02.09.2013
- 15.09.2013
okres przeznaczony na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2012/2013 16.09.2013 - 30.09.2013

 

§ 2

W celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia ustala się, że we wtorek 29 stycznia 2013 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na czwartek, natomias w środę 30 stycznia 2013 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na piątek.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.

 

 Do pobrania:

  

Organizacja roku akademickiego 2012/2013 w Uniwersytecie w Białymstoku

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku