Dydaktyka Strona główna / Dydaktyka / E-learning

W ramach realizowanych w Uniwersytecie w Białymstoku programów studiów nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Organizacja i monitorowanie realizacji e-zajęć w Uniwersytecie należy do Pełnomocnika Rektora ds. nauczania na odległość oraz Sekcji Multimedialnej.

Pełnomocnik Rektora ds. nauczania na odległość
dr Anna Rybak
e-mail: aniar@klub.chip.pl
tel. 603100306

Samodzielna Sekcja Multimedialna 
Kampus Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, pok. 2020
tel: 85 738 8307
e-mail: elearning@uwb.edu.pl

mgr Wojciech Zalewski
e-mail: wzalewski@ii.uwb.edu.pl

 
 
Rekrutacja 2019/2020
© 2009-2019 Uniwersytet w Białymstoku