Władze uczelni Strona główna / Władze uczelni / Jego Magnificencja Rektor

 

Jego Magnificencja Rektor

 

prof. dr hab. Leonard Etel

 

Kontakt

tel. 85 745 70 01
e-mail: rektorat@uwb.edu.pl

e-mail: etel@uwb.edu.pl

 

Zapraszam społeczność akademicką do współpracy. (plik do pobrania)

 

 
 
 
 
 
 
Tytuł naukowy: profesor nauk prawnych - od 2004 r.
Miejsce zatrudnienia - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, Katedra Prawa Podatkowego
Prowadzi wykłady z prawa podatkowego i finansowego
 
Wykształcenie:
 • 1985 - mgr prawa, Wydział Prawa, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku
 • 1992 - doktor nauk prawnych w zakresie prawa finansowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 • 1998 - doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa finansowego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
 • 2004 - tytuł naukowy profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta RP
 
Doświadczenie zawodowe:
 • od 1985 r. - nauczyciel akademicki
 • 1992 - 2001 - prodziekan Wydziału Prawa
 • 2005 - 2012 - dziekan Wydziału Prawa
 
Członkostwo:
 • członek rady programowej miesięcznika "Prawo i Podatki"
 • przewodniczący rady naukowej miesięcznika "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych"
 • ekspert Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
 • członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
 • przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego (powołanego w ramach współpracy czterech uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego)
 
Dorobek naukowy:
 • ok. 300 publikacji (w tym monografie, artykuły, podręczniki i skrypty)
 
Prywatnie:
 • rodzina: żonaty, 2 dzieci 
 • pasje: książki, wędkarstwo turystyczne, koszykówka
 • posiadacz dwóch psów i konia 
  (więcej)
 
 
 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku