Struktura Strona główna / Struktura / Pion Rektora
prof. dr hab. Leonard Etel
adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
telefon: 85 745 70 01
fax: 85 744 77 49
e-mail: rektorat@uwb.edu.pl

Sekretariat Rektora:
mgr Marzena Radziszewska  •  Jednostki administracji centralnej:


Dział Rektorski
mgr Agnieszka M. Bujakowska - kierownik
tel. 85 745 70 02 
fax 85 744 77 49
e-mail: bujakowska@uwb.edu.pl
nr pokoju: 206

Rzecznik prasowy
mgr Katarzyna Dziedzik
tel. 85 745 70 04 
e-mail: k.dziedzik@uwb.edu.pl
nr pokoju: 207

Dział Spraw Osobowych
mgr Elżbieta Matys - kierownik
tel. 85 745 70 42
e-mail: ac-dso@uwb.edu.pl
nr pokoju: 403

Zespół Radców Prawnych
mgr Elżbieta Nawrocka - Łazuk
tel. 85 745 70 68
e-mail: ac-zrp@uwb.edu.pl
nr pokoju: 508

mgr Michał Prutis
tel. 85 745 70 68
e-mail: mprutis@uwb.edu.pl
nr pokoju: 508

Samodzielne stanowisko ds. Audytu
mgr Monika Wyszyńska
tel. 85 745 70 47
e-mail: audyt@uwb.edu.pl
nr pokoju: 1009

 

  • Jednostki ogólnouczelniane:

 

Uniwersytet Otwarty

ul. Mickiewicza 1, lok. 101
15-213 Białystok
tel. 85 745 72 07
fax. 85 745 72 03
e-mail: uo@uwb.edu.pl

 

Centrum Edukacji Ustawicznej
ul.Świerkowa 20
15-328 Białystok
tel./fax 85 745 74 10
e-mail: ceu@uwb.edu.pl
www.ceu.uwb.edu.pl

 

  • Jednostki międzywydziałowe:

 
Katedra Teologii Katolickiej
ul. Warszawska 50

15-077 Białystok
tel. 85 745 70 90

tel./fax 85 740 44 74
e-mail: ktk@uwb.edu.pl
ktk.uwb.edu.pl

Katedra Teologii Prawosławnej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok, p.302
tel. 85 745 77 80
e-mail: ktp@uwb.edu.pl
prawoslawie.uwb.edu.pl

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
tel. 85 745 70 82
nr pokoju: 608
spnjo.uwb.edu.pl

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Świerkowa 20A

15-328 Białystok
tel. 85 745 73 75
e-mail: azs@uwb.edu.pl
azs.uwb.edu.pl

 

  • Jednostki pozawydziałowe:


Archiwum Uniwersytetu

mgr Bożena Rusiłowicz
ul. Pogodna 65

15-365 Białystok

tel. 85 745 78 91
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14

15-054 Białystok

tel. 85 745 71 82 

 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku