Centrum Eksperckie Uniwersytetu w Białymstoku Strona główna / Centrum Eksperckie Uniwersytetu w Białymstoku
Centrum Eksperckie Uniwersytetu w Białymstoku
telefon: 600 906 676
e-mail: ce@uwb.edu.pl
www: www.centrumeksperckie.uwb.edu.pl

Prezes Zarządu:
Artur OlechnoCentrum Eksperckie Uniwersytetu w Białymstoku jest spółką typu spin off, powołaną na podstawie uchwały nr 1646 Senatu UwB z dnia 17 grudnia 2014 r. Centrum Eksperckie UwB utworzone w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma za celu zapewnienie jak najlepszych warunków do rozpowszechniania i komercjalizowania wiedzy, w tym wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzonych na Uniwersytecie w Białymstoku.

 

Spółka oferuje sporządzanie ekspertyz, opinii i tłumaczeń oraz wszelkiego rodzaju szkoleń z zakresu badań naukowych prowadzonych na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu w Białymstoku jak też wykonywanie zleceń, zgłaszanych przez podmioty reprezentujące przedsiębiorców i instytucje administracji publicznej, wykraczające poza katalog uczelni.
 
Aktualną ofertę potencjału naukowo-badawczego Uniwersytetu w Białymstoku prezentuje strona internetowa pod adresem: 

 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009-2018 Uniwersytet w Białymstoku