2 nowe kierunki w ofercie Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2017/2018

Data wydarzenia 23-02-2017

Senat Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdził 2 nowe kierunki, które pojawią się w ofercie uczelni na rok 2017/2018. To chemia kryminalistyczna i sądowa oraz ekobiznes. Oba będą realizowane na studiach stacjonarnych.

Chemia kryminalistyczna i sądowa będzie prowadzona na studiach II stopnia. Do tej pory studenci UwB mogli kształcić się w tym zakresie w ramach specjalności na studiach licencjackich. Teraz będą mogli zdobyć kompleksowe, praktyczne przygotowanie do pracy w laboratoriach analitycznych i zdobyć tytuł magistra chemii kryminalistycznej i sądowej. Plan studiów został przygotowany w ramach współpracy Wydziału Biologiczno-Chemicznego z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym w Warszawie, Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Izbą Celną w Białymstoku. Na zajęciach studenci zapoznają się z technikami oraz metodami analitycznymi stosowanymi we współczesnej kryminalistyce. Poznają też podstawy kryminologii i prawa dowodowego w polskim procesie karnym. Część przedmiotów poprowadzą praktycy zajmujący się zawodowo chemią kryminalistyczną i sądową. Warto podkreślić, że utworzenie kierunku uzyskało 800 tys. dofinansowania w konkursie na nowe programy kształcenia zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest to pierwszy taki kierunek studiów na polskich uczelniach.

Nowa propozycja pojawi się też w ofercie studiów pierwszego stopnia. To ekobiznes – kierunek, który będzie prowadzony wspólnie przez Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz Wydział Biologiczno-Chemiczny. Celem studiów jest wykształcenie kadry specjalizującej się w problematyce ekonomii i ochrony środowiska, przygotowanej do pracy w gospodarce ukierunkowanej na tzw. zielony wzrost. Absolwenci kierunku będą posiadali wiedzę w zakresie wykorzystywania zrównoważonych technologii, ekoinnowacji oraz systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają zmniejszać negatywny wpływ gospodarki na środowisko. W programie studiów znajdą się też przedmioty związane z ekologicznymi produktami czy usługami, takimi jak agroturystyka. W czasie studiów studenci zapoznają się też z aspektami prawnymi i marketingowymi ekobiznesu.

Tym samym w oferta największej podlaskiej uczelni na nowy rok akademicki powiększyła się do 32 kierunków na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. W ramach kierunku filologia kandydaci będą mieli natomiast do wyboru kilkanaście specjalności związanych z filologiami obcymi – angielską, francuską i rosyjską.