Dr Piotr Guzowski z Uniwersytetu w Białymstoku zdobył grant na badania nad przełomami gospodarczymi w Polsce

Data wydarzenia 17-02-2016

Dr Piotr Guzowski z Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB otrzymał grant w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w module „Rozwój".  Na swoje badania „W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim” dostanie 1 217 400 zł.

- Celem projektu jest połączenie wysiłków historyków, analizujących źródła pisane z paleoekologami zajmującymi się materiałem przyrodniczym, w badaniu przeszłości, w naszym przypadku dziejów gospodarczych Polski od X do XVII wieku. Rozwój osadnictwa i działalność gospodarcza człowieka, zwłaszcza związana z rolnictwem, oznaczały przekształcenia krajobrazu.  Ślady tych zmian odnajdujemy zarówno w pyłkach, jak i  innych elementach osadów torfowiskowych, a także w staropolskich inwentarzach dóbr czy źródłach rachunkowych – wyjaśnia dr Piotr Guzowski. - Historycy skupieni w projekcie zweryfikują poprzez szczegółowe badania źródeł pisanych z XV-XVII w. efekty prac przyrodników i wskażą drogę interpretacji  źródeł paleoekologicznych dla okresu wcześniejszego – średniowiecza, dla którego masowych materiałów pisanych nie mamy. Tytułowe momenty przełomowe w dziejach gospodarczych to budowa państwa, kolonizacja na prawie niemieckim, epidemia Czarnej Śmierci, rozwój eksportu zboża z Polski w XVI w. i kryzys gospodarczy wieku XVII.

Jak można przeczytać na stronie MNiSW, moduł „Rozwój” złożony był z dwóch konkursów: 2.a i 2.b. W pierwszym z nich sfinansowane zostaną m.in. innowacyjne projekty badawcze, które proponują oryginalne rozwiązanie ważnych i aktualnych problemów polskiej kultury. Drugi konkurs skierowany był do naukowców prowadzących badania interdyscyplinarne. Finansowane projekty musiały m.in. wykraczać poza jedną dziedzinę nauki i zawierać propozycje wykorzystania nowych narzędzi teoretycznych. To właśnie w tym ostatnim konkursie wywalczył grant dr Piotr Guzowski. 

Łącznie do modułu „Rozwój” zgłoszonych zostało 317 projektów. Dofinansowanie trafi do 53 wnioskodawców.

Szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.nauka.gov.pl/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/rozwoj-i-umiedzynarodowienie-znamy-wyniki-kolejnych-konkursow-nprh.html