Kolejny patent dla pracowników Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB

Data wydarzenia 16-02-2016

Wynalazek prof. UwB dr hab. Izabeli Święcickiej (Instytut Biologii) oraz dr Agnieszki Wilczewskiej (Instytut Chemii), opracowany we współpracy z prof. Haliną Car i dr Katarzyną Niemirowicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pt. „Sposób separacji chorobotwórczych bakterii Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus oraz grzybów Candida albicans”, uzyskał ochronę patentową w kraju.

Istotą wynalazku jest separacja mikroorganizmów za pomocą nanocząstek magnetycznych, aplikowanych do roztworu przeznaczonego do oczyszczania. Podczas procesu separacji dochodzi do oddziaływania elementów ściany komórkowej patogenów z powierzchnią nanocząstek. Następnie bakterie połączone z nanocząstkami są usuwane z roztworu za pomocą magnesu. 

Proponowana metoda separacji magnetycznej odznacza się relatywnie prostszą procedurą oraz mniejszymi nakładami finansowymi. Z tego względu separacja mikroorganizmów za pomocą nanocząstek może mieć kluczowe znaczenie w wielu dziedzinach medycyny i przemysłu.

Dla przykładu, magnetyczna separacja może być stosowana w celu usunięcia bakterii z próbek materiału biologicznego (moczu, krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, śliny) i ewentualnie szybkiej identyfikacji patogenów zgromadzonych na nanocząstkach podczas separacji. Dodatkowo, w celach medycznych może służyć do oczyszczania rurek inhalacyjnych, ustników, protez zębowych, cewników, wzierników i innych sprzętów wielokrotnego użycia, które mają kontakt z materiałem biologicznym.

Zastosowanie tej metody w celach przemysłowych może mieć miejsce m.in. w uzdatnianiu i dekontaminacji wody, co może przyczynić się do redukcji kosztów oczyszczania przy zachowaniu, lub nawet poprawie, parametrów biologicznych wody. Nanocząstki nie ulegają destrukcji podczas procesu separacji, dzięki czemu mogą być stosowane wielokrotnie i nie tracą swego potencjału separacyjnego.