Kontynuacja współpracy z Wydziałem Historii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki

Data wydarzenia 21-08-2018

W lipcu br., dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia spotkał się z dziekanem Wydziału Historii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki.

Nawiązywanie i zacieśnianie współpracy międzynarodowej to jeden z najważniejszych priorytetów, kluczowych kierunków rozwoju naszej uczelni, wpisujący się w jej misję i strategię. To kluczowy element nowoczesnej oferty dydaktycznej i badawczej, wpływający na podniesienie jej jakości i atrakcyjności.

Mając ten fakt na uwadze, dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, prorektor ds. kształcenia, udał się na spotkanie do Kijowa.

Celem rozmów była kontynuacja współpracy dotyczącej prowadzenia wspólnych projektów naukowych przez studentów obu uczelni, zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej, wymiana pracowników i studentów między uczelniami.