MINIATURA – nowy typ konkursu Narodowego Centrum Nauki

Data wydarzenia 29-03-2017

 Od 3 kwietnia 2017 r. Narodowe Centrum Nauki rozpoczyna przyjmowanie wniosków na realizację zadań finansowanych w konkursie MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe. Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły, do 31 grudnia 2017 roku.

Konkurs jest adresowany do osób, które:
- uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia  z wnioskiem
- nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego
- nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Ogłoszenie o konkursie można znaleźć tutaj: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniat