„Nadrzecznymi ścieżkami Podlasia” i „Życie na Ziemi – zarys dziejów”. Zapraszamy na wystawy

Data wydarzenia 06-08-2018

2 wystawy można do końca sierpnia oglądać Instytucie Biologii UwB na terenie uniwersyteckiego kampusu przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku. Pierwsza prezentuje przyrodę dolin rzecznych Podlasia uwiecznioną na zdjęciach  pracowników uczelni. Druga – opowiada historię życia na Ziemi.

W holu obok Auli im. Prof. Aliny Myrchy podziwiać można kilkadziesiąt fotografii przyrodniczych autorstwa dr. Janusza Kupryjanowicza i prof. Marka Konarzewskiego. Większość zdjęć powstała w ciągu ostatnich trzydziestu lat, jako owoc wędrówek po mokradłach i błotnistych ścieżkach nad Narwią i Biebrzą. Prezentowane fotografie zostały opublikowane w albumie „Nadrzecznymi ścieżkami Podlasia” wydanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku „Trans Humana” (album otrzymał nagrodę główną dla najlepszej książki akademickiej w roku 2008 podczas XII Poznańskich Dni Książki Naukowej). Oto, co o zdjęciach napisali w nim sami autorzy: 

„Wiele z nich stało się już zapisem widoków bezpowrotnie odchodzących w przeszłość. Dziś próżno jest szukać nad Biebrzą i Narwią dostojnych stogów i harmonizujących z krajobrazem snopków zboża. Doszczętnie wyparły je bezładnie rozrzucane kostki sprasowanego siana i słomy. Nie uwijają się już między nimi piękne kraski, które nieomal na naszych oczach prawie całkowicie wyginęły. Wyludniają się wsie, zaś zarastające w wielu miejscach trzciną nadrzeczne łąki powoli przestają być domem dla tak jeszcze niedawno licznych czajek, rycyków i batalionów. Jednakże mimo tych niekorzystnych, niezwykle szybkich zmian doliny Biebrzy i Narwi wciąż jeszcze przyciągają ptasim śpiewem, zaś przeżycie spotkania oko w oko z łosiem, a nawet z wilkiem nie należy tu do rzadkości.”

Druga z ekspozycji, pt. „Życie na Ziemi – zarys dziejów”, znajduje się w holu głównym na parterze Instytutu Biologii. Prezentuje rozwój fauny i flory od kambru - najstarszego okresu ery paleozoicznej, którego początek sięga 542 mln lat wstecz, po plejstocen – czas kilku wielkich zlodowaceń na Ziemi w ostatnich 2 milionach lat.

Na 12 planszach graficznych przedstawiona została paleogeografia świata i Polski, rekonstrukcje pejzaży florystycznych i typowych zespołów faunistycznych w poszczególnych okresach er paleozoicznej, mezozoicznej i kenozoicznej. Całość ekspozycji uzupełnia kolekcja pięknie zachowanych skamieniałości z poszczególnych okresów geologicznych i z różnych miejsc naszego globu. Jest ona dokumentacją bogactwa i różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt, jakie przed setkami, dziesiątkami czy milionami lat temu rosły i żyły na Ziemi oraz ich zmienności jako efektu przystosowań do ciągle zmieniającego się środowiska. Wystawa była już prezentowana m.in. w Muzeum Regionalnym w Kozienicach.  

Obie ekspozycje zostały przygotowane przez Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy w Białymstoku. Można je oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00, a w soboty od 10.00 do 15.00.