Najpierw nominacja, teraz nagroda ministra dla prof. Izabeli Święcickiej

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Izabela Święcicka otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej II stopnia. To docenienie jej pracy m.in. na rzecz Uniwersyteckiej Komisji Nauki.

 

- Nagrodę ministra przyjęłam z wielką radością, to dla mnie wyróżnienie. Myślę, że resort nauki docenił mój wkład w dostosowanie Uniwersytetu w Białymstoku do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0) oraz zaangażowanie w działalność Uniwersyteckiej Komisji Nauki – mówi prof. Izabela Święcicka.

 

Od 30 października 2020 roku jest przewodniczącą Uniwersyteckiej Komisji Nauki. Zastąpiła na tym stanowisku prof. Stanisława Kistryna z Uniwersytetu Jagiellońskiego. UKN to jedna z czterech komisji powołanych przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. Tworzy ją grono prorektorów ds. nauki 20 polskich uniwersytetów. Prof. Święcicka będzie kierować pracami komisji do 2024 roku.

 

Z kolei nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie działalności organizacyjnej przyznawana jest m.in. za rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także efektywne zarządzanie instytucjami naukowymi.

 

Prof. Izabela Święcicka jest mikrobiologiem, kieruje Katedrą Mikrobiologii i Biotechnologii na Wydziale Biologii UwB. Jej specjalność naukowa to genetyczne aspekty patogenności wybranych gatunków bakterii, struktura genetyczna i filogeneza środowiskowych populacji bakterii oraz alternatywne metody walki z bakteriami. Jest ekspertem wielu agencji w Polsce oraz Komisji Europejskiej ds. oceny projektów badawczych i inwestycyjnych.

 

Prof. Izabela Święcka od 2016 roku jest prorektorem Uniwersytetu w Białymstoku.