O synchronizacji mózgów w komunikacji. Spotkanie z Kognitywistyką na UwB

Data wydarzenia 30-11-2018

Kolejne Spotkanie z Kognitywistyką odbędzie się 6 grudnia 2018 r., o godzinie 16.15 w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku (sala 108A). Jego gościem będzie jeden z twórców polskiej kognitywistyki – dr Tomasz Komendziński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wygłosi wykład pt. „Synchronizacja mózgów w komunikacji. Motoryczne, mentalne i kulturowe konsekwencja zegara neuronalnego”.

Jak zapowiada dr Komendziński, punktem wyjścia w jego wystąpieniu będzie „komunikacja jako podzielanie w sytuacji twarzą w twarz”. Następnie gość spotkania  będzie próbował odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje wtedy w naszych umysłach i mózgach czyniąc z relacji komunikacyjnych relacje społeczne.

Dr Tomasz Komendziński pracuje w Katedrze Kognitywistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz w Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii na tymże uniwersytecie. W ostatnich latach przedmiotem jego zainteresowania naukowego są zaburzenia świadomości, komunikacja jako podzielanie, wizualizacja informacji i nauki oraz teoria i metodologia badań interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych, zwłaszcza w kognitywistyce.