Prof. Małgorzata Dajnowicz wyróżniona przez ministra

Prof. Małgorzata Dajnowicz z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku została laureatką nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymała ją za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej II stopnia.  

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to wyróżnienia dla przedstawicieli świata akademickiego m.i.n za sukcesy naukowe, dydaktyczne, wdrożeniowe i organizacyjne. W tym roku wśród laureatów znalazła się prof. Małgorzata Dajnowicz z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB.  

- Nagroda ministra to dla mnie wyróżnienie, ale również mobilizacja do dalszej aktywności. Cieszę się, że podejmowane przez nas działania dotyczące upowszechniania badań, zwłaszcza z zakresu historii kobiet, zostały dostrzeżone – podkreśla laureatka.

To prof. Małgorzata Dajnowicz powołała w 2011 roku na ówczesnym wydziale historyczno-socjologicznym Instytut Studiów Kobiecych, który zajmuje się upowszechnianiem historii kobiet. W ramach współpracy Wydziału i Instytutu udało się zorganizować wiele inicjatyw naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,  a także pozyskać granty z NCN, MNiSW, MKiDzN oraz instytucji samorządowych.

Z inicjatywy prof. Dajnowicz powstał również Ośrodek Badań Historii Kobiet. To platforma badań i wymiany wiedzy dotyczącej dziejów kobiet, która skupia badaczy z całego kraju.

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW nagroda ministra w zakresie działalności organizacyjnej przyznawana jest m.in. za rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.