Prof. Marek Konopczyński ponownie w Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Specjalista z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na kolejną, czteroletnią kadencję. W Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym prof. Marek Konopczyński zasiada od 2008 roku.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Ministrze Sprawiedliwości, a  powołanym przez Prezesa Rady Ministrów. W jej skład wchodzą  reprezentanci wymiaru sprawiedliwości (sędzia, kurator, prokurator), a także przedstawiciele świata nauki, policji, służby więziennej, wybranych ministerstw oraz organizacji charytatywnych i stowarzyszeń.

Prof. Marek Konopczyński zasiada w Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym nieprzerwanie od 2008 roku. Pierwsze powołanie otrzymał od ówczesnego premiera Donalda Tuska. Przez dwie kadencje naukowiec z UwB był wiceprzewodniczącym tego doradczego organu. Teraz otrzymał powołanie na kolejną kadencję.

- Do zadań Rady należy m.in. organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć, które służą zapobieganiu przestępczości oraz społecznej readaptacji skazanych. Zajmujemy się również koncepcją podziału środków finansowych z funduszu pomocy penitencjarnej - mówi prof. Marek Konopczyński kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych na Wydziale Nauk o Edukacji.

Pieniądze z funduszu wspomagają proces readaptacji i integracji społecznej osób wychodzących z zakładów karnych. Środki trafiają do sądów, służby więziennej i organizacji pozarządowych, które pomagają skazanym oraz ich rodzinom.

- Moim osobistym sukcesem jest to, że doprowadziłem do zdecydowanego zwiększenia środków na organizacje pozarządowe - dodaje prof. Marek Konopczyński.

Naukowiec z UwB jest również członkiem Rady Polityki Penitencjarnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości.