Rekrutacja uzupełniająca na Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 07-08-2018

16 sierpnia rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na stacjonarne studia I stopnia na Uniwersytecie w Białymstoku. Tegoroczni maturzyści mają jeszcze do wyboru 9 kierunków studiów. To historia, studia wschodnie, filozofia i etyka, kulturoznawstwo, ekobiznes, ochrona środowiska, informatyka i ekonometria, matematyka oraz fizyka. Rekrutacja będzie też na 3 specjalnościach filologicznych. Kandydaci mogą zapisywać się na język francuski stosowany z hiszpańskim, a także na filologię rosyjską – tu osobno rekrutują się kandydaci rozpoczynający naukę rosyjskiego i ci, którzy już uczyli się tego języka. Zapisy w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) potrwają do 14 września

Wolne miejsca są jeszcze również na studiach stacjonarnych II stopnia. Dodatkowy nabór prowadzony będzie na 7 kierunkach. Do wyboru jest filozofia, filologia polska, kulturoznawstwo, praca socjalna, chemia kryminalistyczna i sądowa, matematyka oraz fizyka. Tu rejestracja rozpocznie się 22 sierpnia, a zakończy się 14 września (wyjątkiem jest chemia kryminalistyczna i sądowa – na tym kierunku można się rejestrować do 19 września).  

Łącznie na studia stacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2018/2019 UwB planuje przyjąć 2830 osób.

Cały czas prowadzona jest również rejestracja na studia niestacjonarne - potrwa do 19 września, z wyjątkiem Wydziału Prawa, gdzie rekrutacja zakończy się 12 września.