Spotkanie z prof. Januszem Janeczkiem z NCN

Data wydarzenia 28-11-2018

Zapraszamy pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku na spotkanie z przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Nauki, profesorem Januszem Janeczkiem, który wygłosi prelekcję pt. „Dlaczego warto ubiegać się o granty NCN?"

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2018 r. (czwartek), o godz. 12.00 w Instytucie Biologii, w Auli im. Prof. Aliny Myrchy (sala nr 2003).

Prof. dr hab. Janusz Janeczek jest wybitnym geologiem-mineralogiem o ugruntowanej pozycji naukowej w Polsce i na arenie międzynarodowej, uczonym o niekwestionowanym autorytecie w środowisku i bogatym dorobku badawczym. Jest organizatorem badań naukowych oraz kształcenia akademickiego na najwyższym poziomie, doskonale rozumiejącym wyzwania stojące przed nowocześnie rozumianym szkolnictwem wyższym. Prof. Janeczek promuje młodą kadrę naukową, wspiera ważne projekty oraz inicjatywy badawcze. Jest cenionym nauczycielem akademickim, wychowawcą wielu pokoleń geologów. W 2016 roku został wyróżniony Nagrodą Pro Scientia et Arte przyznaną przez Uniwersytet Śląski „w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych”.


Prof. dr hab. Janusz Janeczek jest przewodniczącym Rady NCN w kadencji 2016-2018, wcześniej był członkiem Rady oraz przewodniczącym Komisji Odwoławczej.

Fot. - https://ncn.gov.pl/