Studenci biologii UwB ratują płazy nad Biebrzą

Data wydarzenia 27-03-2017

Trwa doroczna Akcja Płotki organizowana przez studentów z Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu w Białymstoku. Od dwóch tygodni studenci, razem z pracownikami Biebrzańskiego Parku Narodowego,  ratują płazy migrujące do miejsc rozrodu położonych przy Carskiej Drodze w Biebrzańskim Parku Narodowym. Gdyby nie ich pomoc, większość płazów zginęłaby pod kołami samochodów. 

- Na drodze, którą przejeżdża ok. 50 samochodów na godzinę, podczas wiosennych wędrówek może zginąć nawet połowa wędrujących tamtędy płazów – wyjaśnia mgr Adam Hermaniuk, opiekun studenckiej sekcji herpetologicznej Koła Naukowego Biologów UwB. 

Zobacz galerię z akcji ratowania płazów: http://www.uwb.edu.pl/2017-03-27-akcja-plotki-2017

Na miejsce akcji już po raz kolejny wybrany został odcinek tzw. Carskiej Drogi, między Osowcem i Laskowcem. Z badań biologów, prowadzonych w tym miejscu od kilku lat wynika, że na tej trasie co roku ginie bardzo wiele kręgowców. Wśród nich – także objęte ochroną płazy, zwłaszcza rzadkie traszki grzebieniaste, które akurat w tym miejscu najliczniej się mnożą.

Studenci z sekcji herpetologicznej Koła Naukowego Biologów UwB i pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego ustawili wzdłuż drogi 400 metrów płotków wykonanych z agrowłókniny, uniemożliwiających żabom, ropuchom czy traszkom wyjście na jezdnię. Wzdłuż płotków wkopane są wiaderka, do których wpadają wędrujące płazy. Kontrole wiaderek przeprowadzane są codziennie przez studentów lub pracowników BPN. Dzięki temu zwierzęta nie giną pod kołami samochodów.

- Liczba znajdowanych przez nas płazów zależy od warunków klimatycznych. W poprzednim weekend znaleźliśmy prawie 140 płazów, głownie żab moczarowych, ale też traszek zwyczajnych i traszek grzebieniastych - informuje Szymon Domel, jeden z zaangażowanych w akcję studentów z Koła Naukowego Biologów UwB. – W ostatni weekend było ich mniej, ze względu na niższą temperaturę otoczenia.

Płazy są mierzone i ważone, określany jest ich gatunek i płeć. Dane wpisywane są do dziennego raportu. Płazy są najbardziej narażoną na wymieranie grupą kręgowców.

Akcja potrwa kilka tygodni – skończy się, gdy studenci i pracownicy BPN ocenią na podst. liczby znajdowanych płazów, że migracja zwierząt już się zakończyła. W ciągu jednej takiej akcji przenoszonych jest ok. 1000 płazów.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby zbudowanie w tym miejscu stałego, bezpiecznego przejścia pod drogą. Tak stało się na innej trasie, na której wcześniej prowadzona była studencka Akcja Płotki. Przez trzynaście lat (2002-2014) studenci ratowali płazy w okolicy wsi Baciuty na trasie Białystok – Wysokie Mazowieckie, w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego. Dane zebrane podczas akcji wykorzystano do przygotowania projektu Stowarzyszenia Człowiek i Przyroda. Organizacja dostała dofinansowanie z unijnego programu LIFE+, i dzięki temu powstało tam 800 metrów stałych przepustów pod drogą.

Akcja Płotki na Carskiej Drodze prowadzona jest we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Studencką bazą będzie należąca do Uniwersytetu w Białymstoku Terenowa Stacja Naukowo-Dydaktyczna w Gugnach, która znajduje się właśnie na terenie BPN.