Uniwersytet w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony

Data wydarzenia 21-03-2016

1. Samochód osobowy Renault Trafic, rok produkcji 2005, przebieg 334 517 km, moc silnika 74 KW, 9-cio osobowy, pojemność silnika 1870 cm³, nr rejestracyjny BI 69022, nr nadwozia VF1JLACA65Y086885.
- cena wywoławcza 13 400,00 zł
- wadium 1 340,00 zł.

W/w pojazd można oglądać w dni robocze w godz. 8ºº-14ºº na parkingu przy ul. M.Skłodowskiej–Curie 14, po uprzednim uzgodnieniu tel. (85) 745 7058.

Oferty z dopiskiem „Przetarg Renault” w zaklejonej kopercie należy przesłać lub złożyć w Sekretariacie Kanclerza UwB ul. M.Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok, pok.1006 do dnia 31 marca 2016r. do godz. 11³°.

Pisemna oferta powinna zawierać:
• Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna;
• Datę sporządzenia oferty;
• Oferowaną cenę, nie mniejszą niż cena wywoławcza;
• Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym oferowanych pojazdów oraz warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
• Do oferty proszę dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, które należy wpłacić na konto UwB nr 82 1500 1083 1210 8009 1442 0000 do dnia 31.03.2016r. do godz. 11ºº.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2016r. o godzinie 12°° w siedzibie Uczelni przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, pokój 908 - IX piętro.

Szczegółowe informacje:
UwB tel. (85) 745 7062, 745 7063, 745 7058.
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Uczelni
przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 14, pok. 807- VIII piętro
w Sekretariacie Kanclerza pok. 1006 - X piętro
lub na stronie internetowej www.uwb.edu.pl

 


Załącznik:

1. Ogloszenie

2. Regulamin

3. Więcej informacji