Wybory indykacyjne na UwB

Data wydarzenia 21-03-2016

5 kwietnia 2016 r. o  godzinie 12.00 w auli Wydziału Ekonomii i Zarządzania odbędzie się zebranie wyborcze Kolegium Elektorów UwB.

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że zebranie ma na celu wyłonienie kandydatów na Rektora Uniwersytetu w Białymstoku (wybory indykacyjne).

Porządek zebrania:

  • sprawozdanie Uczelnianej Komisji Wyborczej z przebiegu wyborów członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu.
  • wybór Przewodniczącego Kolegium Elektorów Uniwersytetu i Komisji Skrutacyjnej.
  • wybory indykacyjne Rektora Uniwersytetu w Białymstoku.
  • ogłoszenie terminu i miejsca spotkania kandydatów na Rektora z członkami społeczności akademickiej Uniwersytetu.

Członkowie Kolegium Elektorów Uniwersytetu winni posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.