Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB z kategorią „A”

Data wydarzenia 28-08-2018

Cztery wydziały Uniwersytetu w Białymstoku mają kategorię naukową „A” – taki jest ostateczny wynik t.zw. oceny parametrycznej, dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Kategorię „A” ponownie uzyskał Wydział Historyczno-Socjologiczny.

Podczas parametryzacji KEJN ocenia osiągnięcia naukowe, potencjał i efekty działalności naukowej jednostek. Ocena dokonywana jest co 4 lata, a wyniki ostatniej zostały ogłoszone jesienią 2017 r. Komitet przyznał wówczas  kategorię „A” (poziom bardzo dobry) dwóm wydziałom UwB – Wydziałowi Prawa oraz Wydziałowi Filologicznemu. Pozostałe otrzymały kategorię „B” (poziom zadowalający). W wyniku odwołań, po ponownym przeanalizowaniu danych dotyczących działalności naukowej kilku wydziałów UwB i ich pracowników, kategoria „A” została przywrócona 2 jednostkom - najpierw Wydziałowi Fizyki, a teraz także Wydziałowi Historyczno-Socjologicznemu. Jak mówi dziekan WH-S, dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB, liczyła na taki wynik odwołania.

- Potencjał naukowy naszej jednostki w pełni uzasadnia kategorię „A”, co wykazaliśmy w swoim odwołaniu. Od lat sukcesywnie powiększamy dorobek naukowy, rozwijamy się kadrowo, nasi pracownicy realizują granty – mówi dr. hab. Joanna Sadowska. – Warto przypomnieć, że podczas poprzedniej parametryzacji w 2013 r. również mieliśmy kategorię „A”.

Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB zatrudnia blisko 90 nauczycieli akademickich (w tym ponad 40 samodzielnych pracowników naukowych). Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia, a także stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia oraz doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Do unikatowych kierunków badań realizowanych na wydziale należą badania problemów demograficznych i gospodarczych przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej, prowadzone przez specjalnie utworzone Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Jednostka może też pochwalić się interdyscyplinarnymi badaniami nad historią i współczesnością wschodniego pogranicza Polski (obejmującymi badania socjologiczne nad mniejszościami narodowymi, badania historyczne i politologiczne dotyczące m.in. polityki państw wobec mniejszości narodowych, a także studia nad prawosławiem). Pracownicy Wydziału Historyczno-Socjologicznego mają na koncie wiele sukcesów grantowych.

O ostatnich grantach można przeczytać m.in. tu:
http://www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/dr-piotr-guzowski-z-uwb-pokieruje-grantem-realizowanym-wspolnie-z-badaczami-z-litwy/ad0e27b0

http://www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/ponad-1-5-mln-zl-z-narodowego-centrum-nauki-dla-naukowcow-z-uwb/6a1481fc