Zapraszamy na "Dziady"! Pokaz filmowy i dyskusja udziałem reżysera Radosława Rychcika.

Data wydarzenia 28-02-2017

Wspaniała okazja dla wielbicieli teatru, Mickiewiczowskich "Dziadów" i Sztuki przez duże S. W niedzielę 5 marca o godz. 15 w Uniwersyteckim Centrum Kultury odbędzie się projekcja zapisu filmowego spektaklu "Dziady" w reżyserii Radosława Rychcika (premiera miała miejsce w Teatrze Nowym w Poznaniu w 2014 roku). Po pokazie - dyskusja z udziałem reżysera i naszych ekspertów. Serdecznie zapraszamy!
Pokaz organizuje Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu IFP, Wydział Filologiczny.

„Dziady” Adama Mickiewicza, nasz (jak je określił prof. Wacław Kubacki, znany polski krytyk) arcydramat narodowy, doczekały się w ostatnich latach kilku pamiętnych inscenizacji. Reżyserowali je m.in.: Natalia Korczakowska, Eimuntas Nekrošius, Paweł Passini, Radosław Rychcik, Piotr Tomaszuk, Michał Zadara. Każdy z reżyserów zaproponował własną interpretację tego dzieła, kładąc nacisk na jego różne aspekty i sięgając po odmienne środki wyrazu.Tym razem będzie okazja, by zobaczyć "Dziady" w intrpretacji Radosława Rychcika - i podyskutować z reżyserem, dlaczego przedstawił dramat narodowy w ten właśnie sposób.

W dyskusji nad fenomenem dramatu Adama Mickiewicza uczestniczyć będa ekspertki: Elżbieta Dąbrowicz, Grażyna Charytoniuk-Michiej, Monika Kostaszuk-Romanowska i Danuta Zawadzka. Debatę poprowadzi Katarzyna Sawicka-Mierzyńska. 

 Zapraszamy do Uniwersyteckiego Centrum Kultur, kampus UwB ul. Ciołkowskiego 1N. Wstęp wolny!