„Inteligentny i trwały rozwój – wyzwania dla teorii ekonomii i praktyki gospodarczej”

Data wydarzenia 18-02-2016

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie sie 20-21 października w Supraślu. Konferencja będzie poświęcona naukowej dyskusji nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami wzajemnych relacji między koncepcjami rozwoju zrównoważonego i gospodarki opartej na wiedzy. Politycznej deklaracji, że trwały i inteligentny rozwój promujący włączenie społeczne stanowi ścieżkę rozwoju Unii, powinna towarzyszyć naukowa refleksja nad teoretycznymi założeniami proponowanej polityki i rozwiązań, a także nad praktyką ich funkcjonowania. Kształtowanie procesów rozwojowych na każdym poziomie zarządzania wymaga bowiem odpowiednich podstaw teoretycznych i informacyjnych, ale także procesu ciągłej ewaluacji. Niniejsza konferencja jest elementem tego procesu. Kluczowym aspektem jest dyskusja nad specyfiką procesu dochodzenia do zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Więcej informacji:(pobierz)

Karta zgłoszenia uczestnictwa