BHP

 

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Kształcenie zdalne na uczelniach.


Szanowni Państwo, 

Od 1 stycznia 2016 roku nastąpiło wcielenie Samodzielnej Sekcji Multimedialnej do Działu Aplikacji Komputerowych. Ze sprawami związanymi z elearningiem proszę zgłaszać się pod adres: 

Uniwersytet w Białymstoku
Dział Aplikacji Komputerowych, pokój 102
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok
tel: + 48 85 745 76 52