BHP

 

Sekcja Spraw Socjalnych
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok

e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl
tel 85 745 70 55 | 85 745 71 22

mgr Alicja Kotowicz, tel. 85 745 71 22, pok. 218A - kierownik Sekcji Spraw Socjalnych
mgr Anna Arciszewska, tel. 85 745 70 55, pok. 218  
mgr Anna Irena Roszkowska, tel. 85 745 70 55, pok. 218  

 

Na naszej stronie znajdziesz:

 

Aktualności

Ogłoszenia socjalne

 Komunikaty

Druki do pobrania

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

oraz ochronę danych osobowych


 OGŁOSZENIA


Ogłoszenie (11.03.2022 r.) 

Komunikat nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wysokości świadczeń socjalnych na 2022 r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku

 


Ogłoszenie (11.03.2022 r.) 

wnioski socjalne

Uprzejmie informujemy, że w terminie do 15 maja 2022  r. można składać (wyłącznie   w  wersji papierowej) „Oświadczenie uprawnionego do dopłat i świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku” oraz „Wnioski” o:

  • dopłatę do wczasów pracownika oraz dopłatę do działalności kulturalno-oświatowej i sportowej,
  • dopłaty do wypoczynku i świadczenia socjalne dla dzieci:
  • w wieku 3-25 lat   w formie wczasów turystycznych lub zorganizowanego wypoczynku, 
  • w wieku 3-13 lat w formie świadczenia rzeczowego w ramach limitu  na dziecko /paczka/. 

Wnioski można składać w Sekcji Spraw Socjalnych pok. 218 (II piętro): poniedziałek-czwartek: w godz. 7.30-15.00, a w piątek w godz. 8.00-14.00.  

Prosimy o wyliczenie średniego miesięcznego przychodu przypadającego na osobę w rodzinie za rok 2021, uzyskanego z przychodów wnioskodawcy i współmałżonka  (patrz: Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu ZFŚS UwB, o którym mowa w § 9 oraz Zarządzenie nr 50 z 30 grudnia 2019 r.). Bez udokumentowania średni miesięczny przychód przypadający na osobę w rodzinie od kwoty 6001,00 zł.

Wnioskodawca,  przy kwocie poniżej 6001,00 zł. na osobę w rodzinie  powinien  przedłożyć do wglądu w Sekcji Spraw Socjalnych:

-    złożone roczne deklaracje podatkowe PIT za 2021 r.,

-   w przypadku działalności rolniczej, opodatkowanej podatkiem rolnym - powyżej 1 Ha fizycznego  aktualne zaświadczenie lub decyzje podatkowe z Urzędu Gminy oraz  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłatach bezpośrednich z funduszy europejskich;  

ponadto :

-   w przypadku ubiegania się o dopłaty na  dzieci, które ukończyły 18 rok życia (zgodnie z datą urodzenia) legitymacji szkolnej / studenta, doktoranta / lub dołączenie stosownego zaświadczenia wystawionego przez szkołę (Uczelnię).

Druki oświadczenia z wnioskami można wydrukować ze strony internetowej Uniwersytetu w Białymstoku: www.uwb.edu.pl, zakładki: Pracownik, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub pobrać na holu budynku przy ul. Świerkowej 20 B (Rektorat).

Szczegółowe informacje można uzyskać  telefonicznie w Sekcji Spraw Socjalnych: poniedziałek-czwartek w godz. 7.30-15.00, a w piątek 8.00-14.00 pod nr telefonu: 85-745-70-55, 85-745-71-22 lub e-mailem: ac-dss@uwb.edu.pl 


Ogłoszenie (11.03.2022 r.)

Sekcja Spraw Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje pracowników, emerytów i rencistów naszej Uczelni, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.  można składać Wnioski o przydział domku kempingowego na wypoczynek letni na terenie Kempingu "RUSAŁKA" koło Węgorzewa /trzy  domki/.

Przydział domku zależeć będzie od sytuacji  epidemicznej w kraju oraz ustalonych obostrzeń. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Ośrodki wypoczynkowo-konferencyjne.

Uwaga! Druk wniosku i informacje można uzyskać w Sekcji Spraw Socjalny ul. Świerkowa 20 B /II piętro/, pok. 218, nr telefonu 85-745-70-55,  85-745-71-22 lub poprzez e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl

Do pobrania: Cennik - Węgorzewo

zdjęcie domku w Ośrodku wypoczynkowym