BHP

 

Instrukcja kancelaryjna obowiązująca od 1 stycznia 2022 r.:

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Uniwersytecie w Białymstoku (PDF),

 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 74: INSTRUKCJA KANCELARYJNA (PDF),
  1. Załącznik Nr 1 do Instrukcji kancelaryjnej: A - Struktura metadanych opisujących przesyłkę wpływającą (zestaw minimalny),
  2. Załącznik Nr 2 do Instrukcji kancelaryjnej: Minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych,
  3. Załącznik nr 3 do Instrukcji kancelaryjnej: Wzór spisu spraw,
  4. Załącznik Nr 4 do Instrukcji kancelaryjnej: Wzór spisu zdawczo-odbiorczy informatycznych nośników danych,
  5. Załącznik nr 5 do Instrukcji kancelaryjnej: Wzór spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji przekazywanej ze składu chronologicznego,
  6. Załącznik nr 6 do Instrukcji kancelaryjnej: Wzór spisu zdawczo-odbiorczego dokumentacji,
  7. Załącznik nr 7 do Instrukcji kancelaryjnej: Wzór opisu teczki aktowej,
  8. Załącznik nr 8 do Instrukcji kancelaryjnej: Wzór opisu teczki akt osobowych,
 2. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 74: JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT,

Komunikat nr 1 Kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora i zastępcy koordynatora czynności kancelaryjnych w Uniwersytecie w Białymstoku (PDF),

 

 


Instrukcja kancelaryjna obowiązującą do 31 grudnia 2021 r.: