Biuro Karier
Aktualności
 

MIEJSCA W DOMU STUDENTA 

 

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim
w roku akademickim 2022/2023 w systemie USOSweb


KLIKNIJ: Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc 
w Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2022/2023 
(AKTUALIZACJA: 11.07.2022)

    

 

Czynności

Student kontynuujący studia

Kandydat przyjęty na studia, w tym kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

 

od 26.07.2022 r.

godz. 00:01

od 18.08.2022 r.

godz. 00:01

Uruchomienie generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.

10.08.2022 r.

godz. 23:59

 

31.08.2022 r.

godz. 23:59

 

Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.

11.08.2022 r.
-
12.08.2022 r.

01.09.2022 r.
-
02.09.2022 r.

Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych.

16.08.2022 r.

05.09.2022 r.

 

Potwierdzenie przyjęcia przydziałów przez studentów w systemie USOSweb UwB.

17.08.2022 r.

06.09.2022 r.

Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału.KLIKNIJ
INSTRUKCJA Składania Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta w systemie USOSweb w PDF
INSTRUKCJA Składania Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta w systemie USOSweb w Word


Studencie,  zanim rozpoczniesz wypełnianie  Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji oraz z harmonogramem wnioskowania

O miejsce w Domu Studenckim (DS) możesz ubiegać się, jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych (również niestacjonarnych). Pierwszeństwo przysługuje studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie

Jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie lub jesteś cudzoziemcem odbywającym studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, niezbędnym załącznikiem do Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim jest Oświadczenie o dochodach, które musisz wypełnić zanim przystąpisz do wypełniania Wniosku.

Student, któremu przyznane zostało miejsce w domu studenckim, w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca, składa wniosek w dziekanacie w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.


Pliki do pobrania:


  Kliknij: Przejście na stronę Domu Studenta