BHP

 

 Organizacja roku akademickiego 2020/2021 
plik do pobrania

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2020

28.02.2021

w tym:

zajęcia dydaktyczne

01.10.2020

22.12.2020

uroczysta inauguracja roku akademickiego

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07.10.2020

wakacje zimowe

23.12.2020

08.01.2021

zajęcia dydaktyczne c.d.

09.01.2021

03.02.2021

sesja egzaminacyjna semestru zimowego

04.02.2021

21.02.2021

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

22.02.2021

28.02.2021

SEMESTR LETNI

01.03.2021

30.09.2021

w tym:

zajęcia dydaktyczne

01.03.2021

31.03.2021

wakacje wiosenne

01.04.2021

06.04.2021

zajęcia dydaktyczne c.d.

07.04.2021

21.06.2021

sesja egzaminacyjna semestru letniego

22.06.2021

04.07.2021

wakacje letnie

05.07.2021

30.09.2021

praktyki zawodowe

05.07.2021

24.09.2021

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

12.07.2021

18.07.2021


Organizacja roku akademickiego 2019/2020 
plik do pobrania
 


Organizacja roku akademickiego 2018/2019

plik do pobrania