Biuro Karier
Aktualności

KONTAKT

Dział Spraw Studenckich
ul. Świerkowa 20B
15-328 Białystok
fax.: +48 85 745 70 10
e-mail: studenci@uwb.edu.pl

Kierownik
mgr Iwona Dzbeńska
pokój: 19
tel.: 85 745 72 11
e-mail: i.dzbenska@uwb.edu.pl

 

Sekcja Organizacji Studenckich i Toku Studiów
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok
pokój: 16, 16A

mgr Patrycja Połocka
pokój: 16A
tel.: 85 745 70 52
e-mail: p.polocka@uwb.edu.pl

mgr Paulina Moroz
pokój: 16
tel.: 85 745 71 11
e-mail: p.moroz@uwb.edu.pl

mgr Małgorzata Rudzewicz
pokój: 16
tel.: 85 745 70 15
e-mail: m.rudzewicz@uwb.edu.pl

mgr Patrycja Gardocka
pokój: 16
tel.: 85 745 71 11
e-mail: p.gardocka@uwb.edu.pl

mgr Jacek Witkowski
pokój: 16
tel.: 85 745 70 76
e-mail: j.witkowski@uwb.edu.pljacekw@uwb.edu.pl

 

Sekcja - Biuro Karier
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok
e-mail: ac-bk@uwb.edu.pl
pokoje: 15, 15A

Kierownik
mgr Marcelina Wojno
pokój: 15A
tel. 85 745 70 79
e-mail: m.wojno@uwb.edu.pl

mgr Dominika Prokopczyk
pokój: 15
tel. 85 745 70 79
e-mail: d.prokopczyk@uwb.edu.pl 

dr Szymon C. Czupryński
e:mail: ac-bk@uwb.edu.pl
pokój: 15
tel. 85 745 70 79
e-mail: s.czuprynski@uwb.edu.pl