Kandydaci z maturą międzynarodową lub europejską

 

Kandydaci posiadających dyplom IB (International Baccalaureate)

Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureate) uzyskany  w ramach programu matury międzynarodowej odbywa się według następujących zasad:

1) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu w sprawie przyjęcie na studia  z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym (HL) wynosi 100,

2) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu w sprawie przyjęcie na studia  z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie niższym (SL) wynosi 65,

3) oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniuw sprawie przyjęcie na studia w następujący sposób:

a) poziom rozszerzony (HL):

7 – 100 pkt,

6 – 85 pkt,

5 – 70 pkt,

4 – 55 pkt,

3 – 45 pkt,

2 – 30 pkt,

1 – 15 pkt,

b) poziom podstawowy (SL):

7 – 65 pkt,

6 – 60 pkt,

5 – 50 pkt,

4 – 40 pkt,

3 – 30 pkt,

2 – 20 pkt,

1 – 0 pkt,

4) w przypadku języków obcych za poziom podstawowy – SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za poziom rozszerzony – HL uznaje się poziomy: A1 (SL lub HL), A2 (SL lub HL) oraz B HL.

Kandydaci posiadających EB (European Baccalaureate)

Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplomy EB (European Baccalaureate) wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:

1) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu w sprawie przyjęcie na studia  z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100,

2) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu w sprawie przyjęcie na studia z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70,

3) oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu w sprawie przyjęcie na studia w następujący sposób:

a) poziom rozszerzony i zaawansowany:

(8,0 – 10) – 100 pkt,

(7,0 – 7,9) – 85 pkt,

(6,0 – 6,9) – 70 pkt,

(5,0 – 5,9) – 55 pkt,

(4,0 – 4,9) – 40 pkt,

(3,0 – 3,9) – 25 pkt,

(1,0 – 2,9) – 10 pkt,

b) poziom podstawowy:

(9,0 – 10) – 70 pkt,

(8,0 – 8.9) – 60 pkt,

(7,0 – 7,9) – 50 pkt,

(6,0 – 6,9) – 40 pkt,

(5,0 – 5,9) – 30 pkt,

(4,0 – 4,9) – 20 pkt,

(1,0 – 3,90) – 0 pkt,

4) w przypadku języka polskiego i języków obcych za poziom podstawowy uznaje się L1, L4, L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 i L3, a za poziom zaawansowany uznaje się L2+3,

5) w przypadku pozostałych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2 i 3 (liczba godzin tygodniowo), za poziom rozszerzony uznaje się 4 i 5, a za poziom zaawansowany 5+3.