Biuro Karier
Aktualności

STUDENCI CUDZOZIEMCY

Konkurs

Centrum Praskie Koneser Pro science i Falling Walls Foundation gGmbH  zapraszają studentów i doktorantów zagranicznych do udziału w międzynarodowym, prestiżowym konkursie Falling Walls Lab w Warszawie. Masz wiele pomysłów jak rozwiązać liczne problemy w branży technologicznej, gospodarce, społeczeństwie czy nauce. Teraz swoje idee mogą zaprezentować na scenie Falling Walls Lab Warsaw.
Wydarzenie prowadzone jest w języku angielskim.
Zwycięzca konkursu wyjedzie na finał Falling Walls do Berlina. Tam otrzyma szansę na zaprezentowanie swojego rozwiązania przed międzynarodowym gronem niezwykłych umysłów. 

Do konkursu można się zgłaszać do 15 sierpnia.  

Konkurs  jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, które dotychczas nie występowały na Falling Walls Lab.

Zapraszamy studentów programów licencjackich i magisterskich, doktorantów, doktorów, osoby rozpoczynające karierę zawodową oraz przedsiębiorców ze wszystkich dyscyplin spełniający minimum jeden z wymogów formalnych:

  • status studenta i/lub aktualnie staż podoktorski,
  • uzyskanie tytuł licencjata maksymalnie 10 lat temu (t.j. po 01.01.2012 roku),
  • otrzymanie tytuł magistra maksymalnie 7 lat temu (t.j. po 01.01.2015 roku),
  • doktoryzowanie się nie więcej niż 5 lat temu (t.j. po 01.01.2017 roku).

Zapisy na stronie https://fallingwallslab.pl/zapisy/

Falling Walls to obecnie jedna z największych sieci integrujących ambitnych i myślących przyszłościowo specjalistów z sektora akademickiego, pozarządowego i biznesu z całego świata. To możliwość poznania międzynarodowych autorytetów zarówno ze środowiska naukowego, jak i firm technologicznych.

Więcej informacji na stronie www.fallingwallslab.pl.

 

MIEJSCA W DOMU STUDENTA 

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2022/2023 w systemie USOSweb

KLIKNIJ: Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2022/2023 (AKTUALIZACJA: 11.07.2022)

Terminy składania wniosku na rok akademicki 2022/2023:

  • studenci kontynuujący studia składają (w systemie) wniosek w terminie od 26 lipca 2022 r. godz. 00:01 do 10 sierpnia 2022 r. godz. 23:59,
  • kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają (w systemie) wniosek w terminie od 18 sierpnia 2022 r. godz. 00:01 do 31 sierpnia 2022 r. godz. 23:59 

Termin kwaterowania na rok akademicki 2022/2023

UWAGA:  Informujemy, że kwaterowanie do Domu Studenta na rok akademicki 2022/2023 odbędzie się w terminie od (środa) 28 września 2022 r. do 5 października 2022 r. (środa)

KLIKNIJ: INSTRUKCJA Składania Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta w systemie USOSweb

Studencie,  zanim rozpoczniesz wypełnianie  Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w instrukcji oraz z harmonogramem wnioskowania

O miejsce w Domu Studenckim (DS) możesz ubiegać się, jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych (również niestacjonarnych). Pierwszeństwo przysługuje studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie

Niezbędnym załącznikiem do Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim jest Oświadczenie o dochodach, które musisz wypełnić zanim przystąpisz do wypełniania Wniosku.

Student, któremu przyznane zostało miejsce w domu studenckim, w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca, składa wniosek w dziekanacie w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

Pliki do pobrania:

  Kliknij: Przejście do zakładki Domy Studenta

________________________________________________________________________

Możliwość podejmowana pracy przez studentrów cudzoziemców  

 

Studenci cudzozimcy zainteresowani podjeciem, w trakcie odbywania studiów pracy:

- pracy stałej lub dorywczej

- pracy w ramach praktyk zawodowych - bezpłatnych

- pracy w ramach praktyk zawodowych - płatnych

Mogą wykonywać powierzoną im pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, w przypadku gdy:

– są studentami studiów stacjonarnych lub uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich, odbywanych na terenie RP lub

– są studentami szkół wyższych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy wykonują pracę w ramach praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, pod warunkiem uzyskania skierowania na taką praktykę ze szkoły wyższej.

________________________________________________________________________

Biuro Karier   

Studentów cudzoziemców zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o osobisty kontakt z Biurem Karier Uniwersytetu w Białymstoku a także zapoznanie się z aktualnymi ofertami pracy znajdującymi się na stronie Biura Karier.

 - oferty pracy stałej Kliknij 

  - oferty pracy dorywczej lub tymczasowej  Kliknij

 

 

________________________________________________________________________