To szansa na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych i zdobycie specjalistycznej wiedzy z wybranej dziedziny. Takie są studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku. Z tej oferty mogą skorzystać osoby, które posiadają już wykształcenie wyższe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie, ale chcą rozwijać się dalej!

 

 


Studia I stopnia
| Studia II stopnia | Studia jednolite magisterskie

Studia niestacjonarne I stopnia | Studia niestacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Studia podyplomowe | Filmowe spotkania UwB
| Maturalne niezapominajki

Dlaczego UwB | Dlaczego Białystok | Rekrutacja krok po kroku 
| Wyszukiwarka studiów |