Szczęśliwa trzynastka

Uniwersytet w Białymstoku został powołany do życia w 1997 roku. Stał się 13 samodzielnym uniwersytetem w kraju, a jednocześnie spadkobiercą filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

 

Pierwsza inauguracja w nowo utworzonej Filii UW w Białymstoku, 1968 r,
Przemawia rektor UW prof. dr Stanisław Turski


Z sześciu do dziewięciu

W 1997 roku Uniwersytet w Białymstoku tworzyły wydziały: Biologiczno-Chemiczny, Ekonomiczny, Humanistyczny, Matematyczno-Fizyczny, Pedagogiki i Psychologii oraz Prawa. W 2020 roku mamy dziewięć wydziałów (Biologii, Chemii, Ekonomii i Finansów, Filologiczny, Fizyki, Historii i Stosunków Międzynarodowych, Matematyki, Nauk o Edukacji, Prawa) oraz pięć instytutów (Filozofii, Informatyki, Socjologii, Studiów Kulturowych, Zarządzania). Rozwój widać ogromny!

 


Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie w Białymstoku. 1997 r.


Poczet rektorów

Pierwszym rektorem naszej uczelni został prof. Adam Jamróz, prawnik i politolog. W kolejnych latach tę funkcję pełnili prof. Marek Gębczyński, prof. Jerzy Nikitorowicz, prof. Leonard Etel. Od 2016 roku rektorem jest ekonomista prof. Robert Ciborowski. Właśnie został wybrany na drugą kadencję.

 


Doktor Honoris Causa

Tym zaszczytnym tytułem białostocki uniwersytet uhonorował 19 znakomitych osobistości z kraju i z zagranicy. Jako pierwszy tytuł Doktora Honoris Causa w 1998 roku otrzymał Jerzy Giedroyc, redaktor paryskiej Kultury. Uhonorowani zostali również: Ryszard Kaczorowski, Marcel Morabito, Arcybiskup Sawa, Andrzej Wyczański, Andrzej Stelmachowski, Arcybiskup Edward Ozorowski, Keiichi Yamanaka, Reinhard Selten, Brunon Hołyst, Jerzy Wilkin, Zbigniew Galus, Adam Hulanicki, Jerzy Maksymiuk, Leszek Borysiewicz, Halina Krukowska, Alina Kowalczykowa, Ewa Wipszycka-Bravo, Marian Gorynia.

 


Jerzy Giedroyć


Obserwatorium


Kampus w tysiącach metrów

Teren całego kampusu to 30 hektarów. Zagospodarowanych zostało już 7 ha. Powierzchnia wszystkich budynków wynosi prawie 38,5 tysięcy metrów kwadratowych. Znajduje się w nich ok. 840  pomieszczeń.

 

Kampus Uniwersytetu w Białymstoku


Strumyk z deszczówki

Wokół wszystkich budynków w kampusie UwB wije się strumyk, a wewnętrzne dziedzińce zdobią płytkie stawy. Nie wszyscy wiedzą, że to sztuczne zbiorniki wodne, zasilane deszczówką, którą specjalny system odprowadza z dachu.

 


Wielki wybuch

Szklana kula, która znajduje się w centralnym punkcie kampusu - na Placu Syntezy Nauk symbolizuje Wielki Wybuch, czyli moment, od którego wszystko się zaczęło: wszechświat, życie, nauka. Autorem instalacji jest Tomasz Urbanowicz artysta plastyk.


Szklana kula znajdująca się w centrum kampusu


Biblioteka


Z Orłem Zygmuntowskim

Godłem Uniwersytetu w Białymstoku jest wizerunek Białego Orła Zygmuntowskiego na czerwonym tle, z głową zwróconą w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, ze złotą koroną, wpisany w koło. Nad orłem znajduje się sześć gwiazdek, które symbolizują sześć wydziałów – tyle było w roku powstania UwB.

 Godło Uniwersytetu


Studenci w liczbach

9562 – tyle na Uniwersytecie w Białymstoku jest obecnie studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Najliczniejszy jest Wydział Prawa. Na studiach stacjonarnych jest ponad 1200 osób.

 

Wydział Prawa UwB


Jedyna taka filia

Uniwersytet w Białymstoku to jedyna polska uczelnia, która ma swoją filię na Litwie. Nasz Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie działa od 2007 roku. Kształcimy tu blisko 250 osób. Większość naszych studentów to młodzi Polacy mieszkający na Litwie. Studiują na kierunkach europeistyka, informatyka, ekonomia.

 


Dyplomatorium w Wilnie 


Nadajemy tytuły doktorów i habilitujemy

Potencjał naukowy uczelni jest ogromny. Uniwersytet w Białymstoku ma uprawnienia do habilitowania w 7 dyscyplinach (nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, ekonomia i finanse, historia, pedagogika, nauki prawne). Uczelnia może też doktoryzować w zakresie 11 dyscyplin (ekonomii i finansów, nauk prawnych, pedagogiki, historii, nauk socjologicznych, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk fizycznych, nauk biologicznych, nauk chemicznych oraz filozofii.

 

Promocje habilitacyjne i doktorskie, 2020 r.


Stacja w sercu Biebrzy

To miejsce wyjątkowe, które przyciąga studentów i naukowców. We wsi Gugny (gmina Trzcianne, powiat moniecki), na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego znajduje się Terenowa Stacja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Swoją bazę laboratoryjną i noclegową mają tu studenci i badacze nie tylko z naszej uczelni. Przyjeżdżają tu także naukowcy z innych instytucji krajowych i zagranicznych.

 

Stacja terenowa w Gugnach

 


Centrum dla przyrody

To szczególne miejsce w kampusie UwB, a odwiedzić może je każdy. W Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. prof. Andrzeja Myrchy znajdziemy prawdziwe skarby. Snuje się tu Biebrza (wizualizacje fotograficzne), z zatopioną w szkle autentyczną biebrzańską roślinnością. Zobaczyć można też m.in. cenne skamieniałości liczące kilkaset milionów lat albo spotkać rodzinę bobrów.

 


W kampusie mamy miód! 

Nasza pasieka znajduje się na dachu kampusu. Dzięki niej mamy prawdziwy Miód Uniwersytecki. Pyszny, naturalny i bardzo zdrowy. Tym bardziej, że kampus i jego otoczenie są wyjątkowo przyjazne pracowitym pszczołom. Wokół nie brakuje miododajnych roślin, a także życzliwych studentów i naukowców.

 


Studia I stopnia | Studia II stopnia | Studia jednolite magisterskie
Studia niestacjonarne I stopnia | Studia niestacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Studia podyplomowe | Filmowe spotkania UwB
| Maturalne niezapominajki

Dlaczego UwB | Dlaczego Białystok | Rekrutacja krok po kroku 
| Wyszukiwarka studiów |